Robotmaaiers1/03/2024

Alarm! Buiten geofence - Foutmelding Automower®

Het bericht Alarm! Buiten GeoFence wordt weergegeven wanneer de Automower®-robotmaaier buiten de eraan toegewezen GeoFence komt. Dit kan gebeuren als de maaier wordt gestolen of naar een dealer wordt vervoerd voor winteropslag. Om te voorkomen dat het alarm afgaat, moet u de GeoFence uitschakelen voordat u het product opzettelijk verplaatst naar buiten het werkgebied.

Het bericht kan echter ook worden weergegeven wanneer het product zich in het werkgebied bevindt. Hier volgen enkele veelvoorkomende oorzaken:

  • Instellingen GeoFence: De instellingen van de geofence moeten worden aangepast (straal en gevoeligheid).
  • Middelpunt van GeoFence: Het huidige middelpunt van de GeoFence moet worden gereset. Dit kan het geval zijn in delen van het werkgebied waar het gps-signaal zwak of inconsistent is.

Onze productzoeker kan u helpen de oplossing voor uw specifieke kwestie te vinden.

Open Productzoeker

Neem voor persoonlijke hulp met uw robotmaaier contact op met uw plaatselijke Husqvarna-dealer.

Was dit artikel nuttig?