1/1

Varijanta proizvoda

Opis proizvoda

Jake i robusne grabulje za efikasno uklanjanje mahovine. Mogu se opteretiti do 32 kg u zavisnosti od stanja zemljišta.

Srodni sadržaj

Prikazivanje 1 od 1