missing

Husqvarna S1445 Diagrip2™

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opis proizvoda

S 1400 Diagrip™ je naša profesionalna seriја dijamantskih diskova za sječenje betona, standardnih građevinskih materijala i asfalta. Vrhunski diskovi napravljeni za naše ručne sjekače i podne sjekače manje snage, za lako sječenje čak i armiranog betona. Diagrip™ tehnologija pruža veći kapacitet sječenja, duži radni vijek i gladak i brz rez.