1/1
Cirkularni noževi

Cirkularni nož Scarlet

Varijanta proizvoda

 
 
 
 
 
 

Opis proizvoda

Cirkular Scarlett 22Z-200mm-1" - Može se koristiti za presecanje manjeg drveća i šiblja uz odgovarajući štitnik na modelima ( 323R / 323RII / 324RX / 533RS / 327RX / 133R / 226R / 525RX /525RXT / 535RX / 535RXT / 336FR / 235R / 135R / 345FR / 545RX / 545RXT / 545FX / 545FXT / 555FX / 555FXT / 143R / 153R / 143RII / 236R / 543RS / 553RS).