1/5
Μετάδοση κίνησης
Αυτοπροώθηση, μονή ταχύτητα
Πλάτος κοπής
42 cm
HUSQVARNA LC 142iS χωρίς μπαταρία και φορτιστή - 970 54 19‑01
BioClip® κιτ
Διαθέσιμο ως αξεσουάρ
Τάπα χορτολιπάσματος (BioClip)
Not included
Battery
--
Number of batteries included
0
Battery charger
--
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή προϊόντος

This self-propelled battery lawn mower is compact, quiet and lightweight which makes it very easy to use. Just push the bail and start mowing to get smooth, swift results. Husqvarna LC 142iS is the ideal choice for small to a medium-sized garden or for trimming smaller complex areas. This electric cordless lawn mower features the SavE™ mode for a great cut with less energy. Compatible with our 36V battery system.

Σχετικό περιεχόμενο

Εμφάνιση 10 από 16