Οδηγίες και οδηγοί

Τρόπος αλλαγής λαδιού στο χλοοκοπτικό Husqvarna

Αλλάζετε το λάδι μετά από κάθε 25 ώρες λειτουργίας ή σε κάθε σεζόν. Σε συνθήκες με σκόνη και ρύπους, μπορεί να χρειαστεί να αλλάζετε το λάδι πιο συχνά. Υπάρχουν δύο τρόποι αποστράγγισης του λαδιού, οι οποίοι εμφανίζονται και οι δύο σε αυτό το βίντεο.

Πριν γείρετε το χλοοκοπτικό για την αποστράγγιση του λαδιού, αδειάστε το ντεπόζιτο καυσίμου θέτοντας τον κινητήρα σε λειτουργία μέχρι να εξαντληθεί το καύσιμο στο ντεπόζιτο.

Πώς να αλλάξετε το λάδι με αντλία λαδιού

 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο από το μπουζί και τοποθετήστε το σε σημείο όπου δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με το μπουζί
 2. Αφαιρέστε την τάπα λαδιού και τον δείκτη στάθμης λαδιού του κινητήρα, και ακουμπήστε τα σε καθαρή επιφάνεια.
 3. Χρησιμοποιήστε μια αντλία για να αδειάσετε το λάδι. Καθαρίστε το επιστόμιο όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, για να αποφύγετε τυχόν διαρροή λαδιού
 4. Βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί όλο το λάδι με τον δείκτη στάθμης λαδιού
 5. Γεμίστε ξανά το λάδι σύμφωνα με τον τύπο και την ποσότητα που καθορίζονται στο εγχειρίδιο χρήσης
 6. Χρησιμοποιήστε τον δείκτη στάθμης λαδιού για να ελέγξετε αν η ποσότητα του λαδιού είναι σωστή

Πώς να αλλάξετε λάδι γέρνοντας το χλοοκοπτικό σας

 1. Εκκενώστε το ντεπόζιτο καυσίμου, αφήνοντας το χλοοκοπτικό σε λειτουργία μέχρι να αδειάσει το ντεπόζιτο
 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο από το μπουζί και τοποθετήστε το σε σημείο όπου δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με το μπουζί
 3. Αφαιρέστε την τάπα λαδιού και τον δείκτη στάθμης λαδιού του κινητήρα, και ακουμπήστε τα σε καθαρή επιφάνεια.
 4. Τοποθετήστε ένα δοχείο σε κατάλληλη απόσταση από το χλοοκοπτικό
 5. Γείρετε το χλοοκοπτικό προς το δοχείο, ώστε το φίλτρο αέρα να είναι στο υψηλότερο σημείο
 6. Καθαρίστε τυχόν διαρροές λαδιού
 7. Χρησιμοποιήστε τον δείκτη στάθμης λαδιού για να ελέγξετε αν έχει αφαιρεθεί όλο το λάδι
 8. Γεμίστε ξανά το λάδι σύμφωνα με τον τύπο και την ποσότητα που καθορίζονται στο εγχειρίδιο χρήσης
 9. Χρησιμοποιήστε τον δείκτη στάθμης λαδιού για να ελέγξετε αν η ποσότητα του λαδιού είναι σωστή

Σχετικά άρθρα

Εμφάνιση 10 από 105