Οδηγίες και οδηγοί

Τρόπος αποθήκευσης της μπαταρίας Husqvarna τον χειμώνα

Κατά την προετοιμασία για χειμερινή αποθήκευση των μπαταριών σας, θα πρέπει να λάβετε υπόψη μερικά πράγματα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των μπαταριών.

Έχετε υπόψη σας τα παρακάτω κατά την αποθήκευση της μπαταρίας σας
  1. Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, αποθηκεύετε πάντα την μπαταρία φορτισμένη κατά 50%.
  2. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας πατώντας το κουμπί στο πίσω μέρος της μπαταρίας.
  3. Αν τα επίπεδα φόρτισης είναι χαμηλότερα από 50%, φορτίστε την στο 50% πριν από την αποθήκευση.
  4. Οι μπαταρίες Husqvarna πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία 5-25°C.

Σχετικά άρθρα

Εμφάνιση 10 από 105