1/5
Μετάδοση κίνησης
Ώθηση
Πλάτος κοπής
42 cm
HUSQVARNA LC 142i χωρίς μπαταρία και φορτιστή - 970 54 18‑01
BioClip® κιτ
Διαθέσιμο ως αξεσουάρ
Τάπα χορτολιπάσματος (BioClip)
Not included
Battery
--
Number of batteries included
0
Battery charger
--

Περιγραφή προϊόντος

Battery lawnmower with super-easy start! Compact and lightweight battery lawn mower that’s very easy to use. Husqvarna LC 142i is a good choice for getting smooth and swift results. Super-easy to start, just push the bail and go! This electric cordless lawn mower is ideal for small to medium-sized gardens or for trimming smaller complex areas. Features the SavE™ mode for a great cut with less energy. Compatible with our 36V battery system.

Σχετικό περιεχόμενο

Εμφάνιση 10 από 16