445 Chainsaw
  1. Motorsågskedjor
  2. Våra motorsågar
Instruktioner och guider

Byta motorsågskedja - Enkel guide

Dags att byta kedja på din motorsåg? I den här guiden visar vi hur du enkelt byter en motorsågskedja, steg för steg.

Att byta kedja är något som alla som äger en motorsåg behöver göra då och då. 

- Det viktiga är att du sätter på kedjan åt rätt håll och att den blir lagom spänd. Du måste också komma ihåg att dra åt muttrarna till kopplingskåpan ordentligt när du är klar, säger Lars Strandell, instruktör och produktspecialist på Husqvarna. 

Lasse Strandell with chainsaw (web use only)

Lasse har själv vunnit VM i motorsåg och kan byta en motorsågskedja på 8 sekunder. Riktigt så snabbt kommer det förmodligen inte att gå för dig, men följer du Lasses steg-för-steginstruktioner är han övertygad om att du kommer att lyckas med ditt kedjebyte.

Så byter du kedja på din motorsåg – steg för steg 

I den här guiden lär du dig byta kedja på en Husqvarna motorsåg i 7 enkla steg.  

Du behöver: 

- Handskar  

- En kombinyckel som medföljer din motorsåg.  

- En ny motorsågskedja i rätt modell och storlek 

- Ett bord med gott om plats (om du är i skogen: använd gärna en stubbe eller annan plan yta)

Hur du byter en motorsågskedja

Starta med att dra handtaget (kastskyddet) bakåt, så att du kan kontrollera att kedjebromsen är släppt.

Om du hoppar över detta kan det vara svårt att montera tillbaka kopplingskåpan när du är klar med kedjebytet.  

Ta bort kopplingskåpan genom att lossa muttrarna med kombinyckeln (vissa motorsågsmodeller har en verktygslös funktion och då behövs ingen nyckel för att lossa kåpan). Det ska gå relativt lätt för dig att ta bort kopplingskåpan när muttrarna är lossade. Om det går trögt – gå tillbaka till Steg 1 och kontrollera att kedjebromsen är släppt.  

Innan du byter kedja på din motorsåg behöver du montera bort kopplingskåpan. En variant har muttrar och den behöver du en kombinyckel för att montera bort. Om kåpan är orange kan du ta bort den helt utan verktyg. 

Lägg kedjan i svärdets spår och se till att skärtänderna är riktade framåt. Om din såg har ett stjärndrev är det lite enklare att byta kedja, eftersom det då inte finns någon risk att du lägger kedjan fel. Om din såg har ett ringdrev är det viktigt att du ser till att kedjan ligger på rätt plats i drevet, annars finns en risk att du får göra om hela monteringen när du är klar med steg 7. 

Passa in kedjespännartappen på kopplingskåpan i svärdets motsvarande hål.  

OBS! På vissa modeller kan kedjespännartappen sitta bakom svärdet på motorsågen och passas då in vid svärdsmonteringen.

Använd den medföljande kombinyckeln och skruva kedjespännarskruven medurs. När kedjan är i kontakt med svärdets undersida och du lätt kan dra runt den för hand, har du spänt kedjan korrekt. 

När du är klar med att spänna kedjan, ska du även dra fast kopplingskåpans muttrar. Glöm inte att dra åt ordentligt! 

Avsluta med att kontrollera att du kan dra runt kedjan för hand. Sedan är du klar med kedjebytet och kan börja såga! 

3 tips till dig som bytt kedja på din motorsåg: 

1. Kedjan och svärdet är de delar som behöver bytas ut oftast på en motorsåg, så kontrollera sågens skärutrustning med jämna mellanrum. När den längsta delen av sågtanden slitits ned till mindre än 4 mm vet du att det är dags att byta ut din motorsågskedja. Efter 3-5 kedjebyten är det ofta också dags att byta ut drivhjulet. Det kan även vara dags att byta ut svärdet på sågen. Är det svårt att kapa rakt med motorsågen trots att du bytt till en ny kedja, är det ett tecken på att du behöver byta svärd. 

2. Med jämna mellanrum bör du också kontrollera att motorsågskedjan är rätt spänd. Se även till att lagret i sågens kopplingstrumma är välsmort med ett specialfett. Tips! Använd gärna en smörjspruta för smörjning av kopplingens nållager.  

3. Gör rent sågen efter varje användning. Använd en borste eller blås rent med tryckluft. Viktigast är att hålla rent runt förgasaren och luftfiltret. Kylflänsarna på cylindern bör också hållas rena för bästa kylning.