1/1

Produktbeskrivning

För smörjning av svärdets noshjul samt kopplingens nållager. Fett ingår ej.