Forest
Juridiskt

Företagsinformation

Husqvarna AB (publ)
Box 7454 SE-103 92 Stockholm
Besöksadress: Regeringsgatan 28
Telefon: +46 (0)8 738 90 00
Fax: +46 (0)8 738 94 50
VD: Pavel Hajman
Organisationsnummer: 556000-5331

Operatör av nätbutiken
Husqvarna Direct AB (publ)
c/o Husqvarna AB
Drottninggatan 2
561 82 Huskvarna

Kontakta kundtjänst:
kundtjanst@husqvarna.se

Auktoriserad representant: Hans-Joachim Endress
Registrerad i: Jönköping, Sverige under numret 559170-2609
Momsreg.- ID (SE): SE559170260901
Upphovsrätt: Alla artiklar och bilder på husqvarna.com är upphovsrättsligt skyddade och får inte reproduceras, återanvändas eller användas i kommersiellt syfte. 
Alla överträdelser är straffbara. Alla rättigheter, inklusive översättningar, är förbehållna. Reproduktioner av alla slag är endast tillåtna med skriftligt tillstånd från Husqvarna. Vi tar inget ansvar för oönskade manuskript, databärare och bilder, illustrationer och foton.

©2023 Husqvarna AB, Sverige