Garden

Fördelar med MyPages

På Husqvarna MyPages får du tillgång till följande:

  • Dina registrerade Husqvarna-produkter, inklusive tillhörande produktinformation och bruksanvisningar
  • Köp- och garantiinformation om dina registrerade produkter
  • Information om serviceavtal (om tillämpligt) MyProfile för uppdateringar av personlig information
  • Admin för prenumerationer (tillgängligt inom kort)

Fler funktioner läggs till allteftersom!

Banner 2021 Product Registration 1080x1080
Produktregistrering
Om du vill registrera din produkt och skapa ett personligt Husqvarna-konto använder du knappen nedan. Se till att ha ditt inköpskvitto med inköpsdatum, Husqvarna ID-numret (HID) eller produktnumret (PNC) samt serienumret nära till hands. Du hittar numren på produkten. Det enklaste sättet att registrera produkten är att skanna QR-koden om den finns på produkten. Det gör du med hjälp av QR-kodikonen på registreringssidan. Observera att registrering av produkter inte omfattar kläder.
Registrera min produkt
Banner Product Registration My Pages 2021 2842x1812
MyPages
Om du vill registrera din produkt och skapa ett personligt Husqvarna-konto använder du knappen nedan. Se till att ha ditt inköpskvitto med inköpsdatum, Husqvarna ID-numret (HID) eller produktnumret (PNC) samt serienumret nära till hands. Du hittar numren på produkten. Det enklaste sättet att registrera produkten är att skanna QR-koden om den finns på produkten. Det gör du med hjälp av QR-kodikonen på registreringssidan. Observera att registrering av produkter inte omfattar kläder.
Logga in på MyPages