Rewilding Zone

Att möta klimatkraven med innovation

Klimatförändringarna är en stor utmaning för oss alla. Även om vi inte har alla svar arbetar vi aktivt för att skapa en resurssmart och koldioxidsnål framtid för att minska vårt beroende av traditionella bränslen. Vårt tydliga mål är att minska utsläppen med 35 % i hela värdekedjan mellan 2015 och 2025, vilket har godkänts av Science Based Target Initiative (SBTi). Faktum är att vi är världens första skogs- och trädgårdsföretag som gör det här.

Ord och inga visor

Bee on flower

Globalt arbete för biologisk mångfald på lokal nivå

En trädgård full av olika växter, bin och andra pollinerare är inte bara en fröjd för ögat – den utgör en oas för den biologiska mångfalden. Ett ekosystem i miniformat som hanterar skadedjuren på ett naturligt sätt och skapar en starkare, mer motståndskraftig miljö. För att hjälpa till att skapa och upprätthålla sådana ekosystem samarbetar vi med experter för att kontinuerligt driva lärande och innovation, vilket gynnar både oss och våra kunder. Små förändringar kan räcka långt. Genom att till exempel använda de olika funktionerna i våra robotgräsklippare kan du enkelt bidra till din trädgårds biologiska mångfald.

Service Automower

Skapa cirkulära lösningar

Planeten jordens resurser är inte outtömliga och vi måste använda dem på ett smartare sätt. Därför anammar vi ett cirkulärt tillvägagångssätt för våra produkter och vi försöker hela tiden hitta nya sätt att få ut mesta möjliga av de material vi använder. Vårt mål är att producera produkter som kan ha ett andra, tredje eller till och med ett fjärde liv, genom reparation, återtillverkning eller återvinning. De bästa resurserna är de som vi kan använda om och om igen.
Husqvarna Europe Ville

Stora förändringar kräver stora initiativ

Vi är stolta över att vara en del av Husqvarnakoncernens initiativ Sustainovate. I och med detta initiativ har vi satt upp tydliga hållbarhetsmål:
Koldioxid: Minska våra absoluta koldioxidutsläpp med 35 % i hela vår värdekedja före 2025.
Cirkularitet: Lansera 50 nya cirkulära innovationer före 2025 för att omdana våra resursanvändningar.
Människor: Inspirera fem miljoner kunder och kollegor till att göra hållbara val. Gå till Sustainovate för att lära dig mer om våra planer för positiva förändringar för alla våra varumärken. Du kan också ladda ner den årliga hållbarhetsrapporten för mer detaljerad information om våra mål för koldioxidutsläpp och cirkularitet (se s. 3–4 och s. 14–15).