BioLife

BioLife är ett initiativ vi tagit för att upplysa alla som har en trädgård om några enkla sätt att skapa förutsättningar för välmående djur och natur i vårt närområde.

Hjälp oss att forma naturen för livet.

Hedgehog

VIP-gäster i trädgården

Din trädgård skulle inte vara densamma utan dem. Här är några av VIP-gästerna i din trädgård:

Igelkotten
Igelkotten är ett av de mest populära djuren i vår närmiljö. Förutom att vara supersöt äter igelkotten många vanliga skadedjur i trädgården, till exempel sniglar och ormar. Av okända skäl har igelkottspopulationen minskat snabbt under de senaste fem åren. Hjälp dem att undvika trafik genom att bygga hål och stigar så att de enkelt kan ta sig fram i din trädgård.

Biodiversity Ladybug

Nyckelpigor
Nyckelpigor är glupska insekter. Varje nyckelpiga kan äta upp till 5 000 bladlöss under sin livstid. Om du vill se till att din trädgård är fri från skadedjur som ullsköldlöss, kvalster och sköldlöss bör du hjälpa nyckelpigorna genom att ställa ut små skålar med vatten lite då och då.

Fjärilar
En annan VIP-gäst du vill se i din trädgård är fjärilen – en mycket positiv indikator på trädgårdens hälsa. Precis som bin är dessa fladdrande insekter viktiga pollinatörer.

Omkring en tredjedel av alla växter behöver pollineras för att ge frukt, och pollinering sker naturligt när fjärilar landar på olika blommor för att dricka nektar. Tyvärr äventyras fjärilspopulationerna för att deras naturliga områden minskar på grund av klimatförändringar, avskogning och användning av bekämpningsmedel. Så genom att göra din trädgård fjärilsvänlig kan du göra en insats hemma för att gynna fjärilarna och samtidigt få fler blommor i ditt område. Plantera gärna nektarrika arter som buddleja, kärleksört, jätteverbena, rosenflockel, tusensköna eller perenn lejongap.

Earthworm

Daggmaskar
Daggmasken är naturens jordspecialist! Genom att helt enkelt röra sig genom jorden bidrar daggmasken genom att luckra upp, lufta och dränera den, vilket ger mängder av fördelar. Näringsämnen förs upp till ytan, jorden blir mer bördig och den blir mer motståndskraftig mot översvämningar och erosion. Om du ser daggmaskar är det ett gott tecken, eftersom de är en indikator på markens hälsa – de är känsliga för markföroreningar, till exempel bekämpningsmedel eller oönskade tungmetaller.

Om du ser små jordhögar som grävts upp i din gräsmatta – särskilt på hösten och våren – är det följden av allt arbete som daggmaskarna utför, och ett tecken på att jorden mår bra! Och eftersom de själva är proteinrika är daggmaskarna också en viktig näringskälla för några andra gäster i din trädgård.

Bee

Biet
En VIP-gäst som inte kräver någon närmare introduktion. Dessa tuffa mirakelarbetare gör under för din trädgård, men eftersom bipopulationen minskar i oroande takt över hela världen behöver vi nu hjälpa dem. Den här sidan innehåller tips för att göra din trädgård så bivänlig som möjligt.

Automower 305/310 Mark II/315 Mark II

Träd, häckar och buskar: mer än bara prydnad

Visste du att träd, häckar och buskar verkligen gynnar biologisk mångfald? De erbjuder inte bara skydd och häckningsplatser för djur, utan många arter av dem har också blommor, frukter och frön som gynnar djurlivet. Stora och äldre träd är särskilt bra för att gynna en bred artrikedom av växter, svampar, lavar, djur och insekter.

När du planerar din trädgård för den kommande årstiden kan du tänka lite extra på trädgårdens minsta invånare, och överväga hur träd, häckar, buskar och andra delar av trädgården kan bidra med både skönhet och biologisk mångfald i din närhet.

Ett sätt som Husqvarna kan hjälpa dig att öka din trädgårds biologiska mångfald är en Automower®-robotgräsklippare vars AIM-teknik möjliggör en mycket flexibel zonkontroll. På så sätt kan du bevara vissa utvalda rabatter och buskar, så att du kan säkerställa den biologiska mångfalden på bästa sätt.

Biodiversity Wildlife conservation mode

Verktyg för biologisk mångfald

Så här underlättar våra innovationer den biologiska mångfalden i trädgårdar:

Automower® med pivoterande knivar
Husqvarna Automower® tar branschstandarden för smart gräsmatteskötsel ett steg längre tack vare det automatiska lyftsystemet och de pivoterande knivarna som gör att du kan klippa gräsmattan med omsorg.

Så kan din klippare bidra till att skydda vilda djur
Igelkottar älskar att utforska trädgårdar från skymning till gryning. Här är en enkel lösning för att de ska kunna röra sig obehindrat när det är mörkt ute: gå till sidan Automower® IFTTT och skapa ett djuranpassat klippschema på bara några minuter.