Att helt enkelt låta en del av din befintliga gräsmatta växa är till nytta för djurlivet och har en positiv effekt på den biologiska mångfalden, eftersom det långa gräset skapar boplatser och skydd. Det innebär dessutom att blommande arter kan blomma eftersom de inte ständigt klipps ned. Det finns dock olika sätt att göra processen snabbare för att främja den biologiska mångfalden ytterligare i ditt förvildningsområde. Därför har vi inlett ett samarbete med Tom Massey, en prisbelönt designer och trädgårdsexpert med passion för biologisk mångfald, för att hjälpa dig att förstärka ditt förvildningsområde och föra naturen tillbaka till trädgården. Här är hans tio bästa tips på hur man kan uppnå en omedelbar förstärkning av den biologiska mångfalden.

10 steg
01.
Underhåll av området


  • Klipp så sällan som möjligt – helst så lite som en eller två gånger om året. Detta kan göras på sommaren och igen på hösten.
  • Ett sätt att främja biologisk mångfald är att avlägsna alla rester efter klippning. Jordens fertilitet minskas när resterna samlas upp, vilket främjar blommande arter och förhindrar att gräset dominerar.
  • Om du har planterat lökar ska du låta bli att klippa gräset under sex veckor efter att lökarna har slutat blomma, eftersom de behöver löven för fotosyntes och energilagring för att blomma nästa år. Vänta tills löven är gula och slokna och inte längre kan producera näring för löken.
  • På hösten kan du förbättra ängens flora för den kommande säsongen medan du ansar den, genom att plantera fler fröplantor eller lökar. Det ger dig möjlighet att experimentera med nya arter för att öka den biologiska mångfalden.
02.
Byt ut gräsmattan mot en äng med vilda blommor


En äng med vilda blommor kan snabbt uppnås med hjälp av ängsmattor. En ängsmatta består av en blandning av många olika växtarter som har odlats på förhand på ängar och säljs på rullar på samma sätt som vanlig gräsmatta på rulle. De läggs på samma sätt som gräs på rulle men de innehåller fler växtarter, inklusive många blommande arter för pollinatörer. Det finns också många fröblandningar på marknaden, men ängsmattor är ett mer garanterat sätt att lyckas etablera en äng eftersom de förhindrar ogräs och har vuxit till en viss mognadsnivå i förväg. Rensa helt enkelt bort gräset från den del av gräsmattan du vill omvandla och lägg ängsmattorna på plats i enlighet med leverantörens riktlinjer. Välj en ängsmatta med många olika arter för ökad biologisk mångfald.

03.
Välj de bästa växterna för förvildning


Plantering av ett mer varierat urval av växtarter i trädgården hjälper till att skapa en fristad med biologisk mångfald. Pollinatörer och andra ryggradslösa djur drar fördel av att ha ett stort urval av inhemska och icke-inhemska växter. Icke-inhemska växter bör också övervägas eftersom de kan vara mer motståndskraftiga mot effekterna av klimatförändringar (t.ex. torka) och förlänga blomningsperioden jämfört med en planteringsplan med endast inhemska växter. Sikta på att planera minst fem olika arter av blommande växter.

04.
Plantera pluggplantor av vildblommor för att snabba upp tillväxten


För en snabb ökning av den biologiska mångfalden kan du plantera vilda pluggplantor i ditt förvildningsområde. Pluggplantor är små plantor som kan köpas billigt och planteras i området. Det är lättare att få dem att växa än frön och de ger snabbare resultat. Innan du planterar pluggplantorna i området bör du klippa gräset och rensa bort gräsresterna. Plantera sedan pluggplantorna i slumpmässiga mönster för att skapa en naturlig effekt. Sikta på 5–10 plantor per kvadratmeter.

05.
Plantera lökar för våren och hösten


Lökar planteras vanligtvis på hösten (för vårblomning) och på våren (för sommar- och höstblomning). De är ett billigt sätt att förbättra mångfalden. Det finns lökar som blommar mycket tidigt på våren, t.ex. snödroppar (Galanthus-arter), som kommer fram när landskapet ser kalt ut. Försök plantera lökar som blommar en efter en, med nya blommor som kommer fram när de gamla blommar ut.

En god idé är att välja lökar som passar för förhållandena i din trädgård. Här är några säsongsbetonade arter som kan hjälpa dig att komma igång och som passar de flesta europeiska klimaten.

Vinter/tidig vår:
Snödroppsarter (t.ex. Galanthus nivalis och Galanthus elwesii)
Vintergäck (Eranthis hyemalis)
Iris (Iris unguicularis)
Påsklilja (Narcissus pseudonarcissus)

Vår/tidig sommar:
Purpurlök (Allium hollandicum)
Sparrisväxter (Camassia quamash)
Honungslök (Nectaroscordum siculum)
Pingstlilja (Narcissus poeticus)

Sommar/höst:
Blå prydnadslök (Allium cerulean)
Klotlök (Allium sphaerocephalon)
Höstcyklamen (Cyclamen hederifolium) och krokus (t.ex. Crocus banaticus och Crocus pulchellus)


06.
Var lekfull med långt gräs


För att göra ditt förvildningsområde ännu mer intressant och användbart kan du introducera en ändamålsenlig design – du kan t.ex. lämna ”öar” med gräs runt träd eller skapa gångvägar genom långt gräs till öppna områden. Låt kreativiteten flöda och ändra storlek och form. Du kanske till och med ska prova en mer komplex design, t.ex. en labyrint.

07.
Dra fördel av parasitväxter


Ängsskallra (Rhinanthus minor) är en halvparasit på gräsarter, vilket innebär att dess rötter fäster på gräsrötterna och suger näringsämnen från dem. De flesta gräsarterna är mycket livskraftiga och dominerande och konkurrerar ofta ut vildblommor. Ängsskallra kan försvaga gräsets dominerande roll och ge andra arter möjlighet att etableras. Det kan hjälpa till att öppna upp ett område med högt gräs så att andra växter kan etablera sig, samtidigt som det ser attraktivt ut och bidrar till biologisk mångfald. Fröna måste sås på hösten och de gror den följande våren. Ca 0,5 g per kvadratmeter krävs för en framgångsrik etablering.

08.
Använd inte kemiska bekämpningsmedel och gödningsmedel


Kemiska bekämpningsmedel och gödningsmedel kan vara ytterst skadliga för den biologiska mångfalden, eftersom de inte bara riktar in sig på de avsedda skadedjuren och växterna. Faktum är att ofruktbar jord är att föredra för att uppmuntra vildblommor och minska gräsets dominerande roll, så du behöver inte jordförbättra eller gödsla i ditt förvildningsområde. Om du behöver gödsla trädgården kan du överväga att använda hemgjord kompost eller organiskt material, t.ex. sjögräsbaserade gödningsmedel, istället för konstgjorda kemiska produkter.

09.
Skapa mångfaldiga habitat för att locka nyttodjur


Det finns många fördelar med att bjuda in djur- och växtliv i trädgården. Genom att skapa skyddande områden, t.ex. högt gräs, vackert staplade stockar eller en liten damm, kan du locka dit rovdjur som exempelvis paddor. Med den extra förmånen att dessa rovdjur håller potentiellt ovälkomna besökare, t.ex. bladlöss och olika typer av sniglar, i schack genom att äta dem.

10.
Samla upp regnvatten


Det kan krävas mycket vatten för att underhålla en gräsmatta, i synnerhet på sommaren. Överväg att samla upp regnvatten för att minska trycket på vattenförsörjningen och även minska kostnaden för vatten. Det kan vara så enkelt som att dra rör till vattentunnor eller också kan du gå ännu längre genom att installera ett komplett tanksystem för uppsamling av regnvatten.

Bee on flower

Biologisk mångfald handlar helt om mångfalden

En trädgård med riklig mångfald i växtlivet lockar också till sig insekter och annat djurliv – vilket hjälper din trädgård att frodas på ett naturligt sätt.
Om du vill ha ytterligare information kan du läsa mer om vårt arbete med djurliv och biologisk mångfald, eftersom vi har flera pågående projekt med målsättningen att förbättra våra grönområden. Du kan exempelvis läsa om hur man skapar en trädgård där bin trivs eller en igelkottsvänlig trädgård. Vi har dessutom ett initiativ som kallas BioLife, där vi formar naturen för livet med biologisk mångfald.


Tom Massey

Tom Massey – prisbelönt designer och trädgårdsexpert med passion för biologisk mångfald

Tom Massey är en landskaps- och trädgårdsdesigner som är baserad i London. Där designar han prisbelönta trädgårdar för privata och kommersiella kunder, såväl som för festivaler och shower i Storbritannien och utomlands. Tom strävar efter att arbeta med naturen för att producera hållbara, ekologiska och vackert utformade trädgårdar som stödjer det lokala djurlivet och främjar biologisk mångfald. Från sin bas i London arbetar han över hela Storbritannien och andra länder och är alltid entusiastisk när arbetet tar honom till en ny plats.

Hans studios senaste utmärkelser omfattar en guldmedalj och BBC People’s Choice Award för Yeo Valley Organic Garden vid den första septemberversionen av RHS Chelsea Flower Show år 2021 och Best Small Residental Garden vid 2022 års Society of Garden Designers Awards.
”RHS Resilient Garden” är Toms första bok, som publicerades av Dorling Kindersly och släpptes i april 2023. Den författades i nära samarbete med vetenskapsteamet hos Royal Horticultural Society och fokuserar på framtiden med den senaste RHS-forskningen som grund. Boken beskriver hur man arbetar med naturen och anpassar utomhusmiljöer för att ge dem den bästa chansen att frodas, med hjälp av designprinciper, metoder och tekniker för att stödja djurlivet och främja biologisk mångfald.

Webbplats: https://tommassey.co.uk
Instagram: @tommasseyuk
Foto: Wax London