Forest

ALLMÄNNA VILLKOR HUSQVARNA WEBBSHOP

1. INLEDNING

1.1 Dessa allmänna villkor för Husqvarnas webbshop ("Villkoren") anger de specifika villkor som gäller för leverans av produkter, inklusive tillbehör och reservdelar ("Produkter") som beställts av konsumenter ("Du", "Din", ”Dig”) från Husqvarna Direct AB, organisationsnummer 559170-2609 med säte i Huskvarna, Sverige och med adress c/o Husqvarna AB, Drottninggatan 2, 561 82 Huskvarna, Sverige ("Husqvarna", "Vi", "Oss") via www.husqvarna.se ("Webbshop") för leverans i Sverige.

1.2 Webbshoppen är en webbplats som ägs av Husqvarna.

1.3 Du får endast göra beställningar i Webbshoppen om Du är en konsument, det vill säga en fysisk person som köper produkter för privat bruk (dvs. huvudsakligen för ändamål utanför kommersiell eller yrkesmässig verksamhet).

1.4 Villkoren gäller för alla avtal avseende Husqvarnas försäljning av Produkter till Dig via Webbshoppen. Du ombeds att noggrant läsa genom dessa Villkor innan Du beställer produkter. Genom att kryssa i rutan "Jag godkänner" i kassan och därefter göra beställningen accepterar Du dessa Villkor och samtycker till att vara bunden av dem. Dessa Villkor finns endast tillgängliga på svenska. Se till att Du har läst och förstått Villkoren innan Du gör en beställning. Andra villkor och policyer som finns tillgängliga i Webbshoppen, till exempel Allmänna Användarvillkor https://www.husqvarna.com/se/anvandningsvillkor/ samt Cookiepolicy https://www.husqvarna.com/se/cookies/ gäller även vid besök på Webbshoppen. För information om hur Husqvarna behandlar Dina personuppgifter, se Husqvarnas Integritetspolicy https://privacyportal.husqvarnagroup.com/se/privacy-notice/

1.5 Husqvarna förbehåller sig rätten att när som helst, utan att på förhand meddela Dig, ändra dessa Villkor genom att publicera en ny version i Webbshoppen. Ditt köp av Produkterna är föremål för de villkor som gäller vid tidpunkten för Din beställning. En förändring av Villkoren kommer därmed endast att gälla vid framtida beställningar av Produkter som Du lägger efter att de ändrade villkoren har publicerats på Webbshoppen. Behåll en kopia av dessa Villkor då Husqvarna inte sparar Villkoren i det avtal som ingåtts med Dig. Du kommer därför inte att ha tillgång till innehållet i avtalet.

1.6 Genom att acceptera dessa Villkor bekräftar Du att Du är minst 18 år och har rätt att ingå ett bindande avtal med Husqvarna.

2. BESTÄLLNING AV PRODUKTER

2.1 Beställning av Produkter och ingående av avtalet utförs enligt följande process:

(a) Produkterna inklusive deras specifikationer finns tillgängliga på produktsidorna i Webbshoppen. Presentationen av Produkterna utgör inte ett rättsligt bindande erbjudande om att ingå ett avtal, utan en icke-bindande onlinekatalog. 

(b) När Du har valt Produkten och lagt till den i varukorgen ser Du en översikt över Produkterna i varukorgen. Du fortsätter sedan till kassan där Du hittar en sammanfattning av innehållet i Din varukorg, fraktkostnader, eventuella rabatter, det totala priset och momsen. Genom att klicka på knappen "Fortsätt till leverans" kommer Du att bli ombedd att tillhandahålla information om Dig och Din beställning så som; namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Du kommer också att bli ombedd att välja ett leveransalternativ. Genom att klicka på knappen "Fortsätt till betalning" kommer Du att bli ombedd att välja Din betalningsmetod, Du måste också acceptera dessa Villkor innan Du kan göra Din beställning. Du kan välja att klicka i kryssrutan "Jag skulle vilja få nyhetsbrev" för att motta nyhetsbrev från Husqvarna.

(c) Innan Du gör en beställning genom att klicka på knappen "Bekräfta köpet och betala", kommer Du att ges möjlighet att granska Din varukorg, kontrollera det totala priset och korrigera eventuella fel.

(d) När Du har gjort Din beställning kommer Du att få en automatiskt ordermottagande via e-post som anger de produkter Du har beställt ("Ordermottagande"). Ordermottagandet utgör dock inte ett godkännande av Din beställning från Husqvarna sida. 

(e) Även om Husqvarna eftersträvar att leverera samtliga beställda Produkter, har Husqvarna rätt att inte acceptera Din beställning av någon anledning, inklusive när Produkterna är slut i lager. Om en Produkt i Din beställning inte finns i lager vid tidpunkten för Din beställning (inklusive om den beställda kvantiteten endast delvis finns i lager), men förväntas komma tillbaka i lager, kommer Husqvarna att kontakta Dig enligt följande: 
Husqvarna kommer att avvisa Din beställning via e-post och ge Dig ett ändrat erbjudande avseende Produkterna (i) i den tillgängliga minskade kvantiteten, eller (ii) med ett ändrat leveransdatum. Du kan välja att acceptera eller avvisa den ändrade beställningen via e-post kundtjanst@husqvarna.se eller telefon [+46 36 36 40 00] inom den tidsfrist som anges i e-postmeddelandet. Om Du avvisar eller inte accepterar alternativen i tid under avsnitt 2.1(e) kommer Husqvarna att bekräfta annullering av hela beställningen och återbetala alla betalningar som redan har gjorts. 

2.2 Avtalet mellan Dig och Husqvarna kommer att ingås när Du får ett e-postmeddelande där det framgår att Husqvarna har accepterat Din beställning ("Orderbekräftelse") eller om Du accepterar Husqvarnas ändrade erbjudande enligt avsnitt 2.1 (e). Om Du väljer en betalningsmetod som medför omedelbar debitering av ditt bankkonto (banköverföring eller betalkort) ingås avtalet vid debitering av ditt bankkonto eller vid mottagandet av Orderbekräftelsen, beroende på vilket som sker först. Orderbekräftelsen kommer att innehålla ordernumret samt alla orderdetaljer, dessa Villkor och, om tillämpligt, eventuella garantivillkor.

3. LEVERANS

3.1 Beroende på vilket eller vilka leveransalternativ som är tillgängliga i kassan kommer Husqvarna att se till att leverans av Produkterna sker genom det leveransalternativ som Du har valt i kassan. Produkterna kommer att levereras inom den leveranstid som anges i orderprocessen och bekräftas i Orderbekräftelsen. Du kommer att få ett e-postmeddelande med information om leveransen när beställningen har skickats. Om Du väljer hemleverans kommer leveransen att utföras av Husqvarnas underleverantörer (t.ex. återförsäljare och/eller transportpartners) och Du kan få information om leveransen av Produkterna direkt från sådana underleverantörer. Om Du väljer ”Click and Collect” kommer Husqvarna att leverera Produkterna till den återförsäljare Du har valt. Återförsäljaren kommer att kontakta Dig inom den leveranstid som anges i beställningsprocessen och bekräftas i Orderbekräftelsen när Produkterna är redo för avhämtning. Om Produkterna som är klara för avhämtning inte hämtas av Dig inom tre veckor från meddelandet, kommer Husqvarna eller återförsäljaren att skicka en påminnelse till Dig med en rimlig tidsfrist för upphämtning. Om denna period har löpt ut utan att Du har hämtat Produkterna har Husqvarna rätt att häva avtalet och returnera Produkterna till Webbshoppen.

3.2 Om Du inte accepterar leveransen eller om Du bryter mot andra väsentliga skyldigheter som åligger Dig har Husqvarna rätt, utan att det påverkar dess andra rättigheter, (i) att lagerhålla Produkterna på Din risk och bekostnad; eller (ii) att häva avtalet i enlighet med tillämplig lag.

4. PRISER, LEVERANSKOSTNADER OCH BETALNING

4.1 De priser som gäller för de beställda Produkterna anges i Webbshoppen och bekräftas i Orderbekräftelsen. Alla priser i Webbshoppen anges i SEK, inklusive moms men exklusive fraktkostnader. Dessa kostnader kommer att läggas till i priset på Produkterna och specificeras i beställningsprocessen och i Orderbekräftelsen.

4.2 Även om Husqvarna eftersträvar att alla priser i Webbshoppen ska vara korrekta kan fel uppstå (t.ex. av tekniska skäl, såsom nätverksfel, fel i överföringen etc.). Beroende på när Husqvarna upptäcker felet i priset på de Produkter Du har beställt, kommer Husqvarna att (i) avvisa beställningen eller förklara avtalet ogiltigt och meddela Dig om en sådan annullering eller (ii) ge Dig möjlighet att bekräfta Din beställning till rätt pris.

4.3 Husqvarna förbehåller sig rätten att ändra produktpriserna när som helst utan att meddela Dig, men sådana ändringar gäller inte för Produkter för vilka avtal redan har ingåtts.

4.4 Tillgängliga betalningsmetoder presenteras i början av beställningsprocessen i Webbshoppen. Adyen N.V. ("Adyen"), ett företag registrerat hos den nederländska handelskammaren under nummer 34259528, med säte på Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ i Amsterdam, Nederländerna, hanterar transaktionerna genom säker kryptering och enligt strikta bankstandarder. För mer information, besök https://www.adyen.com/home.

4.5 Genom att skicka in en beställning via Webbshoppen bekräftar Du att betalningsuppgifterna som anges i Din beställning är giltiga och korrekta och att Du har rätt att använda eventuella kredit- eller betalkortet för betalningen.

4.6 Eventuell återbetalning kommer att göras genom samma betalningsmetod som Du använde för att betala Dina produkter med. 

5. INSTRUKTIONER OM ÅNGERRÄTT FÖR KONSUMENTER OCH MALL FÖR ÅNGERBLANKETT

5.1 Som konsument har Du en lagstadgad ångerrätt. I det följande instrueras Du om Din ångerrätt:

5.2 Anvisningar om ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då Du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som

Du anger, tar den sista varan i fysisk besittning.

5.3 Vill Du utöva ångerrätten ska Du till Husqvarna Direct AB, c/o Husqvarna AB, Drottninggatan 2, 561 82 Huskvarna, Sverige, telefonnummer: +46 36 36 40 00, e-post: kundtjanst@husqvarna.se skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen, men Du måste inte använda den.
För att Du ska hinna utöva Din ångerrätt i tid räcker det med att Du sänder in ditt meddelande om att Du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.
Verkan av utövad ångerrätt 

Om Du frånträder detta avtal kommer Vi att betala tillbaka alla betalningar Vi fått från Dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att Du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans Vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då Vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som Du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om Du inte uttryckligen kommit överens med Oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta Dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills Vi fått tillbaka varan från Dig eller tills Du sänt in ett bevis på att Du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska återsända varan till Oss eller överlämna den till en auktoriserad Husqvarna återförsäljare https://www.husqvarna.com/se/hitta-aterforsaljare/ utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då Du meddelat Oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om Du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan.

Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.
Ångerblankett

För att utöva ångerrätten kan Du använda följande mall för ångerblankett, men detta är inte obligatoriskt.

Mall för ångerblankett
(Blanketten ska fyllas i och återsändas bara om Du vill frånträda avtalet) 
- Till Husqvarna Direct AB, Drottninggatan 2, 561 82, kundtjanst@husqvarna.se :
- Jag/Vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder mitt/vårt (*) köpeavtal avseende följande varor (*)/tjänster (*)
- Beställdes den (*)/mottogs den (*)
- Konsumentens/konsumenternas namn:
- Konsumentens/konsumenternas adress:
- Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om denna blankett meddelas på papper)
- Datum:

(*) Stryk det som inte är tillämpligt

6. INSPEKTION, INSTALLATION OCH ANVÄNDNING

6.1 Vid mottagandet av Produkten uppmanas Du att inspektera Produkterna för att avgöra om Produkterna har skadats under leveransen eller om Produkterna har uppenbara defekter. Underlåtenhet att inspektera Produkterna påverkar dock inte Din möjlighet att göra gällande lagstadgade rättigheter.

6.2 Du är ansvarig för korrekt installation och användning av de Produkter som Du har köpt i Webbshoppen. För vägledning, läs alltid instruktionerna på förpackningen av Produkterna och Husqvarnas användarguide, bruksanvisning och instruktionsbok. Defekter som uteslutande beror på felaktig installation eller användning av Produkterna ger inte upphov till några garantirättigheter.

6.3 Reservdelar och tillbehör som Du har köpt i Webbshoppen måste alltid installeras och användas i enlighet med bruksanvisning och installationsguide för den produkt som Du installerar reservdelarna/tillbehören i. Defekter som enbart grundas i felaktig installation eller användning av Produkterna motiverar inte några garantirättigheter.

7. GARANTI OCH LAGSTADGADE RÄTTIGHETER

7.1 Garanti

7.1.1 Vissa produkter som beställs av Dig innefattar en kommersiell garanti i enlighet med specifika villkor, som tillhandahålls Dig ("Garanti"). Observera att rättigheterna enligt Garantin kan göras gällande utöver lagstadgade rättigheter, som Du kan utöva utan kostnad och som dessutom inte begränsas av Garantin. För att returnera produkter som inte uppfyller gällande Garanti, se avsnitt 10.2 nedan.

7.2 Lagstadgade rättigheter

7.2.1 Som konsument har Du lagstadgade rättigheter i förhållande till Produkter som inte överensstämmer med produktspecifikationen, inklusive dessa Villkor i upp till tre (3) år. Dessa lagstadgade rättigheter (inklusive rätten till reparation, omleverans, prisavdrag eller hävning i vissa situationer) påverkas inte av något i dessa Villkor. Garantin som anges i avsnitt 7.1.1 gäller utöver de lagstadgade rättigheterna. Om Du vill åberopa Dina lagstadgade rättigheter, vänligen kontakta Husqvarna via e-post: kundtjanst@husqvarna.se, telefon; [+46 36 36 40 00], eller brev till Husqvarna Direct AB, c/o Husqvarna AB, Drottninggatan 2, 561 82 Huskvarna, Sverige, inom skälig tid efter att Du upptäckt eller borde ha upptäckt felet.

7.2.2 Husqvarna förbehåller sig rätten att göra mindre tekniska ändringar av de beställda Produkterna som inte påverkar de subjektiva eller objektiva kraven i den mening som avses i 4 kapitel 1-4 §§ konsumentköplagen (2022:260).

8. ANSVARSBEGRÄSNING; FORCE MAJEURE

8.1 Husqvarnas skadeståndsansvar är begränsat enligt följande:

(a) För skador som orsakats av brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse, dvs. en skyldighet vars fullgörande är en förutsättning för ett korrekt genomförande av avtalet och vars fullgörande Du förlitar Dig på eller kan förlita Dig på, är Husqvarnas ansvar begränsat till typiskt förutsebara skador för denna typ av avtal vid tidpunkten för avtalets ingående; Husqvarna ansvarar inte för skador som orsakats genom brott mot en oväsentlig avtalsförpliktelse.

(b) Husqvarna ansvarar inte för skador som orsakats av (i) icke-avsedd användning eller hantering av Produkterna, (ii) användning och installation i kombination med apparater/produkter för vilka Produkten inte var avsedd, (iii) slitage (inklusive men inte begränsat till batterier, lampor och kedjor) eller (iv) felaktig installation. Observera att användning, installation eller skötsel som inte utförs enligt anvisning kan orsaka personskador och produktskador.

(c) Om inte annat anges i tvingande tillämplig lag har Husqvarna inget ansvar för indirekta, särskilda, tillfälliga skador eller följdskador.

Ansvarsbegränsningen gäller även till förmån för Husqvarnas representanter, ledande befattningshavare, förvaltare, tjänstemän, anställda och ställföreträdande ombud, om inte annat anges nedan.

8.2 Ansvarsbegränsningen i avsnitt 8.1 ska inte gälla för (i) ett ansvar för skada som orsakats av Husqvarnas grova vårdslöshet eller uppsåtliga handlande, (ii) ett ansvar för vållande till dödsfall eller personskada orsakad av Husqvarnas vårdslöshet, (iii) Husqvarnas ansvar enligt produktansvarslagen (1992:18) eller något annat tvingande lagstadgat ansvar, (iv) ett ansvar för att på ett vilseledande sätt ha dolt en defekt; eller (v) ansvar för en tillämplig garanti. Dessutom ska ingenting i dessa Villkor på något sätt utesluta de lagstadgade rättigheterna för konsumenter (se avsnitt 7.2).

8.3 Husqvarna ska inte hållas ansvarigt för eventuella fel eller förseningar i fullgörandet av någon av sina skyldigheter enligt avtalet, om sådant misslyckande beror på force majeurehändelser. Force majeurehändelser är händelser som är oförutsebara, oundvikliga eller utanför Husqvarnas kontroll, och som gör det tillfälligt eller varaktigt omöjligt att fullgöra avtalet. För sådana händelser bär Husqvarna inget ansvar. Force majeurehändelser kan vara, men är inte begränsat till, brand, översvämning, extremväder, naturkatastrofer, strejk, explosioner, krig (oavsett om de deklarerats eller inte), terroristhandlingar, epidemier, pandemier, leveranssvårigheter orsakade av någon omständighet som avses i detta avsnitt och som påverkar Husqvarna eller någon av dess underleverantörer, myndighetsföreskrifter eller rättsliga åtgärder. Leveransdatum och leveranstider ska förlängas eller skjutas upp så länge en sådan force majeurehändelse föreligger.

9. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

9.1 Personuppgifter behandlas i enlighet med Husqvarnas integritetspolicy https://privacyportal.husqvarnagroup.com/int/privacy-notice/.

10. RETURER; KUNDSUPPORT

10.1 Utan att det påverkar tillämpningen av avsnitt 5 och 7 erbjuder Husqvarna Dig en möjlighet att returnera Produkterna inom 30 dagar från mottagandet av Produkterna, i enlighet med Husqvarnas returpolicy https://www.husqvarna.com/se/husqvarna-returinstruktioner/.

10.2 För allmänna frågor om användning, skötsel eller underhåll av Produkterna, se användarhandboken eller informationen som finns tillgänglig i Webbshop. Du kan också kontakta Husqvarnas kundsupport via e-post kundtjanst@husqvarna.se eller telefon +46 36 36 40 00 För att hitta en återförsäljare, se https://www.husqvarna.com/se/hitta-aterforsaljare/

11. ÖVRIGT

11.1 Husqvarna kan överlåta sina rättigheter enligt dessa Villkor utan föregående skriftligt meddelande till Dig, detta påverkar dock inte Dina rättigheter eller Husqvarnas skyldigheter enligt dessa Villkor.

11.2 Husqvarna kan från tid till annan genomföra kampanjer ("Kampanjer") i förhållande till Produkter som erbjuds i Webbshoppen. Giltigheten och villkoren för Kampanjerna anges i andra villkor och/eller regler som görs tillgängliga för Dig vid tidpunkten för Kampanjen. Utöver vad som uttryckligen anges i sådana kampanjvillkor/regler kommer dessa Villkor att reglera leverans av produkter som beställts som en del av en Kampanj.

11.3 Dessa Villkor tillsammans med Orderbekräftelsen, garantivillkoren samt kampanjvillkor/regler och andra policyer utgör hela avtalet mellan Dig och Husqvarna avseende leverans av Produkterna och ersätter all tidigare muntlig eller skriftlig kommunikation om detta. Om någon bestämmelse i dessa Villkor anses vara ogiltig eller ogenomförbar, helt eller delvis, ska giltigheten av de andra bestämmelserna förbli opåverkad.

12. TILLÄMPLIG LAG; TVISTLÖSNING

12.1 Dessa Villkor och parternas avtalsförhållande regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag, med undantag för FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor (CISG).

12.2 Alla tvister eller anspråk som uppstår på grund av eller i samband med dessa Villkor ska prövas av domstol i det land där Du är bosatt, utan hänsyn till dess lagvalsprinciper. Tvister kan också lösas via den europeiska plattformen för tvistlösning online, som tillhandahålls av Europeiska kommissionen och som finns tillgänglig på http://ec.europa.eu/consumers/odr/, som en godkänd myndighet för alternativ tvistlösning vilken överensstämmer med direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister. Husqvarna varken vill eller är skyldigt att delta i något tvistlösningsförfarande inför en konsumentnämnd. 

*****

Dessa villkor uppdaterades senast: 8 mars 2023

Husqvarna rabattkoder

Villkor

5 % rabatt vid registrering till nyhetsbrev

Villkor:

Gäller för närvarande tills den dras tillbaka

Användare måste prenumerera på Husqvarnas nyhetsbrev via https://www.husqvarna.com/se/newsletter/

 5% rabatt på första beställningen på husqvarna.com/se

Rabatten måste lösas in vid köptillfället

Rabatten kan inte användas tillsammans med andra erbjudanden

För att lösa in kupongen online, vänligen ange den giltiga koden i kassan

Detta erbjudande är endast tillgängligt online på husqvarna.com/se

Detta erbjudande kan inte lösas in hos Husqvarnas återförsäljare

Inget kontantalternativ

Användning per kund: 1

Användning per beställning: 1

Vi förbehåller oss rätten att när som helst dra tillbaka detta erbjudande

Dessa villkor uppdaterades senast: 15 maj 2024