Modern gräsvård som hjälper dig att uppnå din trädgårdsvision

Nu kan du skapa en anpassad virtuell karta över din trädgård med anpassningsbar och flexibel zonkontroll. Du kan använda den kartan till att anpassa klippningen av din trädgård, visa guide- och begränsningskablar och var gräsklipparen befinner sig i realtid. Dessutom kan du få notiser och ändra dina klipparinställningar via Automower® Connect – oavsett var du befinner dig.

AIM-tekniken finns på Automower®-modellerna 405X, 415X, 430X NERA, 450X NERA, 435X AWD och 535 AWD.


Zonkontroll: anpassa din gräsmatta med total kontroll och flexibilitet

Använd zonkontroll till att anpassa dina trädgårdsinställningar. Med hjälp av AIM-teknik kan du skapa och styra virtuella zoner i appen Automower® Connect på ett enkelt sätt – utan att behöva justera din befintliga installation.

Du kan definiera och namnge arbetsområden och anpassa inställningar som klippscheman och klipphöjder för att optimera resultatet för din trädgård – från din mobila enhet.

För modeller som inte har stöd för AIM-tekniken finns det andra Automower®-lösningar för zonkontroll, till exempel Automower® FlexiFence, Automower® områdesväljare och Automower® avskärmningsstaket.

Automower AIM / Zone Control
Stor precision
AIM-tekniken används till att skapa en virtuell karta över din gräsmatta med hjälp av GPS-sensorer på gräsklipparen, vilket medför att guidekablar, begränsningskablar och klipparposition visas med stor precision på den virtuella kartan.
Automower AIM / Zone Control
Skapa avgränsade zoner
Du kan använda AIM-tekniken till att anpassa din gräsmatta efter dina behov. Du kan till exempel undvika vissa områden med hög biologisk mångfald, undvika områden med nysått gräs och anpassa klippningen.
Automower AIM / Zone Control
Skapa och kontrollera arbetsområden
Med hjälp av AIM-tekniken kan du definiera och skapa arbetsområden på ett exakt sätt vilket innebär att din Automower®-klippare kan följa olika områdesinställningar, till exempel olika klipptider och klipphöjder.