HyperCare - Steg för steg

3 alternativ
Före installationen

Innan installationen av HyperCare bokar återförsäljaren in ett besiktningsbesök för att göra en bakgrundskontroll. Under det här besöket dokumenteras klippområden och andra funktionsområden på en grovskiss.

Det här händer före installationen
 • Återförsäljaren skickar en inbjudan till Husqvarna Fleet Services™ (endast nya kunder) och Automower® Connect-appen
 • Återförsäljaren och kunden kommer överens om ett installationsdatum på plats, samt ett HyperCare-schema
 • Återförsäljaren förbereder referensstationen och laddstationen
Installation

CEORA™-robotgräsklippare med alla tillhörande system installeras, under er tillsyn. Vid installationen får ni tillgång till den information ni behöver för att använda er CEORA™-robotgräsklippare som säkerhetsinstruktioner, instruktioner för byte av knivar och allmän användarinformation. Installation på plats innebär dessutom att ni kan få hjälp direkt om det skulle uppstå problem.

Drift
 • Ni får ett dokument med ett HyperCare-kundschema av återförsäljaren
 • Ni får användarinstruktioner och nödvändig dokumentation
 • Återförsäljaren visar hur du byter knivar, samt visar Husqvarnas föreslagna schema för knivbyten
Klippschema
 • Planera in tidsfönster för klippning, håll reda på användningsbeteende och drifttider
Efter installationen

Med CEORA™ HyperCare planeras besök in efter installationen där ni kan få hjälp med att åtgärda mindre problem som kan ha uppstått under installationen. Du väljer och godkänner datum. Eventuella brådskande eller oplanerade besök kommer att dokumenteras av återförsäljaren.

Första besöket – 7 dagar efter installation
 • Visuell inspektion av CEORA™-robotgräsklippare, laddstation och EPOS™-referensstation
 • Heltäckande kontroll av eventuella felkoder på CEORA™-robotgräsklippare som behöver åtgärdas
 • Återförsäljaren hjälper till vid behov för att anpassa klippområden/funktionsområden
 • Rengöringsinstruktioner
 • Återförsäljaren byter knivar och kontrollerar knivarnas skick i förhållande till gräskvalitet/livslängd av knivar
 • Återförsäljaren diskuterar eventuella problem och förbättringsåtgärder (schemaläggning, gräskvalitet, knivar osv.)
Andra besöket – 14 dagar efter installation
 • Visuell inspektion av CEORA™-robotgräsklippare, laddstation och EPOS™-referensstation
 • Heltäckande kontroll av eventuella felkoder på CEORA™-robotgräsklippare som behöver åtgärdas
 • Återförsäljaren hjälper till vid behov för att anpassa klippområden/funktionsområden
 • Återförsäljaren byter knivar och kontrollerar knivarnas skick i förhållande till gräskvalitet/livslängd av knivar
Sista besöket – 30 dagar efter installation
 • Visuell inspektion av CEORA™-robotgräsklippare, laddstation och EPOS™-referensstation
 • Återförsäljaren lämnar över godkännandeprotokollet som ni får underteckna
 • Ni informeras om möjligheten att registrera er för Husqvarna Warranty Plus och Husqvarna Service Plus