CEORA
Nyheter och media

Nya möjligheter med Husqvarna CEORA™ robotgräsklippare – perfekt för underhåll av fairways

Husqvarna lanserar ett low-cut-klippdäck som gör det möjligt för CEORA™ – vår nyligen introducerade professionella robotgräsklippare – att hantera fler ytor på golfbanor. Med en kapacitet på mellan 20 och 25 000 m2 per dag, kan CEORA™, utrustad med det nya 43L-aggregatet, klippa ytor med en storlek på upp till tre normalstora fairways, varje dag. Det nya klippdäcket klarar även av annat än fairways – tack vare sitt elektriska höjdjusteringssystem, kan samma robotklippare sköta fairways, semi-rough, rough och andra sportytor med en klipphöjd på allt mellan 10 och 60 mm. Med Husqvarnas autonoma, elektriska robotklippare är det enkelt att klippa gräset ofta, samtidigt som de möjliggör fördelaktiga kostnadsbesparingar, samt bidrar till att sänka CO2-utsläppsnivåerna med så mycket som 83% under maskinens livscykel, jämfört med en Husqvarna P 525DX åkgräsklippare.

För en golfbana kan kostnaden för själva gräsklippningen utgöra så mycket som hälften av utgifterna. Genom att välja autonoma gräsklippare kan banansvariga göra rejäla kostnadsbesparingar, utan att någonsin behöva tumma på resultatet eller underlagets kvalitet. Att använda robotklippare gör det dessutom möjligt att organisera om resurser, att lägga den sparade tiden på andra saker som ger spelarna en riktigt bra spelupplevelse. Husqvarna CEORA™ är för närvarnde i drift på ett flertal banor i Europa – och med sitt nya klippdäck 43L kan klipparen nu även hantera fairway-ytor på ner till 10 mm gräshöjd. Våra beräkningar visar att det är möjligt att göra kostnadsbesparingar på upp till 30% genom att välja CEORA™ i stället för traditionella åkgräsklippare.* Vid sidan av detta kan Husqvarna erbjuda golfbanor andra robotlösningar: Automower® 535 AWD är, till exempel, det perfekta valet för att sköta branta, svårarbetade delar av banan medan Automower® 550 EPOS – som kontrolleras helt utan fysiska kablar, via virtuella gränser – är ett effektivt val för komplexa delar av fairway eller semi-rough.

Idel fördelar

För CEORA™ kan samma klippdäck användas för flera olika ytor och områden då det kan klippa i flera olika höjder. Till exempel skulle man kunna bestämma att fairway klipps varje dag, men semi-roughen endast varannan. Detta minimerar arbetsbördan och ger ändå utmärkta gräsytor då klipparna kan vara i drift både dag och natt. Genom att maximera antalet klipptimmar per dag, skyddas även banorna från eventuella problem som uppstår till följd av personalbrist. Robotgräsklipparnas elektriska drift innebär vidare färre störande ljud, och de håller också utsläppshalterna av CO2 på noll. Över produkternas totala livscykel – från produktion, via transport, drift och sluthantering – kan koldioxidavtrycket reduceras med så mycket som 83 %, jämfört med – till exempel – en Husqvarna P 525DX åkgräsklippare.

LCA grafik på svenska

Jämförelsen är gjord baserad på ett scenario med 30 klippveckor per år. Livscykelanalysen (LCA) är baserad på gräsklippning på två fotbollsplaner (16 000 m2) med standardgräs för en fotbollsplan. CEORA™ hämtar sin el från EU-el/mix och Husqvarna P 525DX drivs med standarddiesel. Resultat anges i global warming potential per säsong (kg CO2e/säsong).

Livscykelanalysen har gjorts av det auktoriserade analysföretaget Ramboll och sedan granskats av tredje part i form av Research Institute of Sweden (RISE) och finns i sin helhet att studera på LCA of CEORA 546 EPOS & Rider P525DX

– Med det nya klippdäcket, hoppas vi kunna ge fler golfbanor möjligheten att erbjuda sina spelare suveräna golfupplevelser samtidigt som de minskar kostnader, samt minimerar störande ljud och direkta CO2-utsläpp – utan att någonsin kompromissa med gräskvaliteten, säger Daniel Andersson, Trade Marketing Manager Pro Sales på Husqvarna.

Precisionsklippning där det behövs som mest

CEORA™ är robust konstruerad och är lätt att hantera och arbeta med, även för den som haft lite eller ingen erfarenhet alls av robotgräsklippare. Tack vare satellitnavigeringssystemet EPOS kan den navigera med en precision på ner till 2–3 cm och de virtuella gränslinjerna resulterar i hög flexibilitet och tillförlitlighet. Klipparen kan programmeras för att sköta specifika områden, med olika klipphöjdskrav, antingen vid behov eller i enlighet med förutbestämda scheman. Slutlresultatet blir en friskare, vackrare gräsmatta. För golfbanor innebär detta en bättre upplevelse för spelarna vid sidan av andra fördelar som kostnadsbesparingar, enklare budgetplanering och möjlighet att använda personal och resurser till annat än gräsklippning.

CEORA™ 43L klippdäck finns till försäljning under Q1 2023


Mer information om CEORA™ 43L klippdäck, inklusive CEORA™ 544/546 EPOS drivenhet och CEORA™ CS4 laddstation

Dimensioner:124 x 108 x 44
 Vikt:72 kg 
Maximal lutning inom arbetsområdet:20%
Maximal klippkapacitet fairway (klippfrekvens: dagligen): 20 000 m2 / 25 000 m2
Maximal klippkapacitet semi-rough (klippfrekvens: varannan dag): 40 000 m2 / 50 000 m2
Klipphöjd:10-60 mm
Klippmönster:Systematiskt, klipper i linjesekvenser
Vid renhållning/tvätt:IPX5
Områdeshantering:Upp till 20 olika områden/ytor
Räckvidd, referensstationUpp till 500 m
Tillbehör:Bakhjulsborstar och EPOS referensstation

För mer information, vänligen kontakta: 

Daniel Andersson
Trade Marketing Manager, PRO Sales Sweden
+46 72 855 13 76
daniel.andersson@husqvarnagroup.com

* Baserat på uträkningar genomförda av Husqvarna under augusti 2022, på ett estimat av den totala ägandekostnaden för en CEORA™ jämfört med en traditionell åkgräsklippare, snittal över en femårsperiod. Beräkningarna av den totala ägandekostnaden inkluderar installation, personal, energiförbrukning, service, underhåll och reparation i Europa (snittkostnad).