CEORA
Nyheter och media

Ny slinglös robotgräsklippare klarar att klippa åtta fotbollsplaner – minskar buller och utsläpp

Nu lanseras Husqvarna CEORA™, en helt ny typ av robotgräsklippare utan begränsningsslingor som klarar att klippa ända upp till åtta fotbollsplaner, 50 000 kvadratmeter. Den drivs med el vilket ger minimalt med ljud och inga utsläpp. I och med att den jobbar dygnet runt är den effektiv och billig i drift. CEORA™ har också nya säkerhetslösningar, exempelvis förmågan att upptäcka föremål och röra sig runt dem. I nästa steg kommer tillbehör som ytterligare förenklar skötseln av gräsytorna till exempel tillbehör som hjälper till med gödning, ger olika klippmönster och samlar in golfbollar.

Redan 1995 kom Husqvarna med världens första robotgräsklippare, sedan dess har miljontals privata villaägare bytt från traditionella gräsklippare till robotgräsklippare. Med CEORA™ tar Husqvarna kommersiell grönyteskötsel in i nästa era. Här erbjuds en lösning för storskalig gräsyteskötsel som ökar gräsmattors kvalitet och samtidigt minskar kostnader med cirka 30 procent jämfört med de konventionella kommersiella gräsklippare som används idag*. Tack vare dess unika skärteknik, låga vikt och att den kan klippa oftare gör CEORA™ gräsmattor både grönare och tätare. Genom en smartphone kan användaren enkelt styra när, var, och hur CEORA™ ska klippa. Underhållsbehovet under säsongen är begränsat till byte av blad och rengöring.

“CEORA™ kommer att revolutionera kommersiell grönyteskötsel. Jag är övertygad om att CEORA™ blir ett mycket uppskattat tillskott för alla som arbetar inom professionell grönyteskötsel då den är bullerfri, smart, och självgående”, säger Valentin Dahlhaus, Vice President på Husqvarna.

Enkel att hantera och flexibla klippningsområden

CEORA™ är tålig och enkel att hantera, även för ovana användare och behöver inga begränsningsslingor. Tack vare satellitnavigeringssystemet EPOS navigerar den med en precision på två till tre centimeter. Systemet gör det möjligt att välja ut definierade områden och göra olika scheman för inställning av klippning och höjder. Användaren kan ha kontroll över flera robotgräsklippare i en flotta genom applikationen Husqvarna Fleet Services. CEORA™ stöds också av Husqvarnas underhålls- och supportprogram UpCare som erbjuder snabba reparations- och underhållstjänster.

Säkerhetsfunktioner och minskat koldioxidavtryck

Med hjälp av ett ultraljudssystem kan CEORA™ upptäcka föremål som kommer i dess väg och saktar då ned. En positiv bieffekt är att drifttiden ökar genom att avbrott och oönskade stopp minskas. Utsläppen för gräsklippning minskas till noll**, vilket hjälper både golf- och fotbollsklubbar liksom andra offentliga och kommersiella markägare att avsevärt sänka sitt koldioxidavtryck.

Två olika modeller

Husqvarna lanserar två modeller – Husqvarna CEORA™ 544 EPOS och Husqvarna CEORA™ 546 EPOS. De säljs från första kvartalet 2022 hos utvalda återförsäljare i Sverige, Danmark, Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Frankrike, Schweiz, Tyskland, Österrike och Polen.

*Baserat på beräkningar genomförda av Husqvarna där uppskattning av den totala ägandekostnaden för CEORA™ använts, och jämförts, med en konventionell åkgräsklippare i genomsnitt under en femårsperiod. Beräkningar av totala ägandekostnader inkluderar installation, personal, energiförbrukning, service, underhåll och reparationer I Europa.

** Med nollutsläpp menas inget utsläpp under användning.

Om Husqvarna CEORA™ 544 EPOS och Husqvarna CEORA™ 546 EPOS

Dimensioner124 x 108 x 44 cm
Vikt70 kg
Klippkapacitet20 000 m2/25 000 , klippning varje dag 40 000 m2/50 000 m2 , klippning varannan dag 60 000 m2/75 000 m2 , klippning var tredje dag
Klipphöjd20-70 mm
KlippmönsterSystematiskt, parallella linjer
RengöringIPX5 (spolsäker)
YthanteringUpp till 20 olika ytor
Avstånd till referensstationUpp till 500 m
TillbehörRoterande borstar (bakhjul), EPOS referensstation

För mer information kontakta:

Tom Löfgren
Presskontakt
+46 36-14 73 80
tom.lofgren@husqvarnagroup.com

Samuel Ludvigsson
Produktspecialist
+46 72-23 533 96
samuel.ludvigsson@husqvarnagroup.com