Berättelser och inspiration

Forskning visar på fördelarna med självgående gräsklippning

Tidsbesparande, ekonomiskt, tyst och effektivt. Husqvarnas professionella lösningar för självgående gräsklippning verkar innebära många fördelar för greenkeepers och gräsvårdsproffs. Fördelarna är ännu mer uppenbara när lösningarna testas av tredjepartsforskare som försöker avgöra fördelarna (och nackdelarna) med att gå över från traditionella metoder till robotgräsklippare.

Norsk, tysk och italiensk forskning

Tre forskningsprojekt baserade i Norge, Tyskland respektive Italien har undersökt olika aspekter av att byta till robotteknik, i olika klimat och med olika gräsarter, men deras resultat pekar i samma riktning:

”Man sparar inte bara tid och respekterar miljön utan gräset blir tätare, finare och jämnare och klipps alltid på samma höjd. Min rekommendation är absolut att testa robotgräsklippare på din golfbana”, säger Marco Volterrani, chef för Centre for Research on Turf Grass for Environment and Sports i Pisa i Italien.

De andra forskningsstudierna verkar visa på samma resultat. Robotgräsklippning i allmänhet, och Husqvarnas CEORA™- och professionella Automower®-robotgräsklippare i synnerhet, ger inte bara resultat som är i nivå med traditionella klipptekniker utan – i många fall – överträffar dem.