Produkter och innovationer

Minimera underhållet av elutrustning med batteridrivna verktyg

Dagligt motorunderhåll är en av de tidskrävande uppgifter som kan störa arbetet. Med batteridrivna produkter från Husqvarna minskar detta krångel avsevärt.

  • Minskat underhåll av elutrustning: ”Batteridrivna produkter har mycket lägre krav på underhåll och service”, säger David Holmstedt, Global Product Specialist på Husqvarna. ”Det faktum att det finns färre rörliga delar jämfört med en förbränningsmotor minskar riskerna för mekaniska fel.”
  • Pålitlig prestanda: Den batteridrivna maskinens borstlösa motor är faktiskt tillräckligt hållbar och pålitlig för att märkas som ”praktiskt taget underhållsfri”, fortsätter Holmstedt. Driftssäkerheten förbättras därför avsevärt och risken för oväntade stopp minskar.
  • Minskat dagligt underhåll: ”Utöver elmotorn finns det vanligtvis inte fler än tre eller fyra komponenter som kan sluta fungera”, säger Johan Svennung, Global Product Specialist på Husqvarna. ”Det innebär att du kan arbeta oavbrutet under längre tid och känna dig säker eftersom du vet att maskinen kommer fortsätta att gå utan problem.”
PRO Battery products, Low maintenance

Är batteridrivna elverktyg helt underhållsfria?

Även om de inte är helt underhållsfria kan du med produkterna i Husqvarnas BLi-X 36 V-batterisystem eliminera behovet av dagligt underhåll, såsom rengöring av cylinderns kylflänsar samt filter eller tändstift. Men de kräver fortfarande viss omsorg.

”Batteridrivna maskiner bör skickas in på årlig service, t.ex. den service som erbjuds via Services by Husqvarna”, säger Hugo van Bijsterveldt, Business Segment Director på Husqvarna. ”Denna service ser till att hålla dem i toppskick med den senaste programvaran installerad. Om det behövs byts utslitna komponenter ut för att säkerställa att maskinerna fungerar optimalt med högsta prestanda.”