PRO Battery range 2024 incl. AM, Landscape

Livscykelanalys

En livscykelanalys är en systematisk analys som används för att utvärdera den potentiella miljöpåverkan en produkt eller tjänst har under hela livscykeln. Ett av de resultat som en LCA visar är koldioxidavtrycket av en produkt, som omfattar utsläppen av växthusgaser som direkt och indirekt hör till aktiviteter under livscykeln. 

På Husqvarna samarbetar vi med betrodda partners för att utföra livscykelanalyser på utvalda produkter. Metoderna som tillämpas följer internationella standarder och den generiska datan kommer från erkända lagerdatabaser och offentlig litteratur.

En livscykelanalys ger en jämförelse mellan motsvarande elektriska och förbränningsdrivna produkter från Husqvarna. Dessa produkter har samma syfte och är utformade för att användas under identiska förhållanden.

Husqvarna LCA modell robotics

Viktiga delar i en livscykelanalys

De viktigaste delarna vid beräkning av en produkts koldioxidavtryck är:

  • Produktion av material 
  • Transport 
  • Tillverkning
  • Produktanvändning
  • Livscykelns slut (kassering och återvinning)

Den djupgående livscykelanalysen hjälper oss att jämföra effekten av en batteridriven produkt från Husqvarna med en motsvarande produkt från Husqvarna som drivs av fossila bränslen och används under liknande förhållanden.

CEORA Infographics LCA

Ta reda på mer om våra livscykelanalyser

Husqvarna CEORA™ 546 EPOS™-robotgräsklippare

I den här livscykelanalysen jämför vi vår batteridrivna robotgräsklippare Husqvarna CEORA™ 546 EPOS™ och vår åkbara frontrotorklippare Husqvarna P525DX med dieseldrivning. Under hela produktlivscykeln har robotgräsklipparen Husqvarna CEORA™ 546 EPOS™ ett betydligt lägre koldioxidavtryck.*


*Klippsättet skiljer sig mellan de två produkterna. Jämförelsen är baserad på en 30 veckors klippsäsong per år. Livscykelanalysen (LCA) baseras på att funktionsenheten klipper två fotbollsplaner (16 000 m²) med genomsnittlig grästyp. Husqvarna CEORA drivs av elektricitet (EU:s elmix) och Husqvarna P525DX drivs av standarddiesel. Resultat för global uppvärmningspotential per säsong (kg CO2e/säsong). Om P 525DX körs med biodiesel (HVO100) kan koldioxidutsläppen minskas ytterligare.