Ett skifte från trevligt till nödvändigt

Som en del av en övergång till en mer hållbar framtid kan ett ökat fokus på urbana grönområden i allmänhet förväntas, med särskild tonvikt på trädvård och biologisk mångfald. Tekniken har en annan viktig roll att spela genom att påskynda elektrifieringsresan och utveckla de autonoma lösningar som behövs för att ta itu med svårigheten att hitta och behålla kvalificerad personal.

Rapporten identifierar 7 nycklar till framtiden för hållbar urban grönområdeshantering, en förväntad tidslinje för framtida trender samt drivkrafterna bakom dem.