Instruktioner och guider

Stormröjning med motorsågar – så är du säker när naturen slår till

Familjer som har fastnat i sina hem. Träd som faller mot dig under arbetet. Woodman Speights är brandman i Mississippi. Där förekommer det ofta stormar, så han har gott om erfarenhet av att arbeta med motorsågar under svåra förhållanden. Exempelvis den farliga uppgiften att röja upp efter en storm – något som endast bör utföras av yrkeskunniga personer. ”Jag har sett ganska stora skador”, säger han.

Woodman Speights
Ålder: 23
Yrke: Brandman på Starkville Fire Department
Hemort: Ponotoc, Mississippi

Att röja ett stormdrabbat område är bland de farligaste uppgifterna när man jobbar med motorsågar. Statistiskt sett sker det fler olyckor vid röjningen än under själva stormen. Woodman Speights och hans kollegor på Starkville Fire Department är alltid beredda med motorsågarna nära till hands. Vid det senaste stormrelaterade uppdraget hade ett familjehem träffats av en stor ek. Då var röjningsarbetet nödvändigt för att nå fram.

”Vi fick ett samtal om att ett stort träd hade kommit in genom ett hustak. Men för att komma fram fick vi rensa undan fallna träd som låg på gatorna.”

Woodmans team använde motorsågar för att komma fram. I uppgiften ingick utmaningar som elbränder, kablar som hade lossnat och skräp.

”Det viktigaste är att hålla sig lugn. Skador sker när man börjar göra saker utan att tänka efter. Det är inte läge att bli skadad”, säger Speights.

Tack vare frivilliga som hjälpte till att flytta undan grenar och skräp var den första delen av röjningen klar på en halvtimme och brandmännen kom in i huset. Då upptäckte de att en enorm trädkrona blockerade hallen så att familjen hade blivit instängd i ett av sovrummen på övervåningen.

”Först kollade vi om grenarna var i spänning, men det var de inte. Så vi kapade grenarna och familjen kunde komma ut.”

”Det viktigaste är att hålla sig lugn. Skador sker när du börjar göra saker utan att tänka efter.”

Vad är det viktigaste rådet du kan ge till andra motorsågsanvändare vid röjningsarbete efter en storm?

”Om du tvivlar på att klara situationen ska du inte göra det. Om det känns som att du inte har rätt utrustning eller tillräckligt med erfarenhet och det inte är ett nödfall ska du låta en yrkeskunnig person ta hand om det.”

Sju professionella röjningstips

Innan du sätter igång
 1. Se dig omkring. Försök få en översikt av skadorna. Har det ramlat ner kablar eller skräp i eller i närheten av träden?
  Finns det spänning i trädet som påverkar hur det rör sig?
 2. Prata. Se till att alla som är inblandade i röjningen är yrkeskunniga och vet vad de håller på med. Det är ett jobb för personer som har genomgått lämplig utbildning.
 3. Flyktplan. Se alltid till att ha en flyktplan innan du påbörjar arbetet.

1. Använd rätt utrustning

Se till att du har lämpliga skyddskläder för att använda motorsåg. Det är även viktigt att regelbundet kontrollera att utrustningens säkerhetsfunktioner fungerar som de ska. Ta dessutom med en förbandslåda samt extra bränsle och olja till utrustningen.

Kom ihåg att en kamrat är den bästa hjälpen när du arbetar med motorsågar. Undvik ensamarbete.

”Vi brukar ha en chef som tilldelar teamet särskilda uppdrag. Det brukar även finnas frivilliga som hjälper till. Det är viktigt att alla inblandade har pratat ordentligt innan arbetet börjar, eftersom det kan vara svårt att höra något med ljudet från motorsågen och hörselskydden”, säger Speights.

Utrustning när du arbetar i stormfälld skog
 1. Fullständig personlig skyddsutrustning
 2. Förbandslåda
 3. Reflexjacka
 4. Motorsåg med effektiva säkerhetsfunktioner
 5. Komplett skogshuggarbälte
 6. Kombidunk
 7. Yxa
 8. Kilar för att undvika klämning
 9. Brytjärn med längre handtag
 10. Extra kedjor och svärd
 11. Extra långt svärd för att få räckvidd från en säker plats
Images Working with chainsaws, part 2

2. Planera arbetet

Ta alltid god tid på dig att utvärdera läget när du tar dig an det stormdrabbade området. Har det fallit ner kablar eller skräp i trädkronorna? Finns det spänning i träden och har några träd ryckts upp med rötterna? Ge dig inte på området innan du har en överblick av situationen. Det är även väldigt viktigt att planera en flyktväg om något skulle hända.

”Enda gången du ska skynda dig vid röjningsarbete är när du ser att ett träd faller mot dig. Då måste du kunna släppa sågen och ta flyktvägen”, säger Speights. 

3. Såga där det finns spänning

En vanlig utmaning vid röjning efter stormar är spänning i de fallna träden. Spänningen leder ibland till oväntade rörelser när du kapar trädet. Grenarna kan slungas ut och skada dig eller träffar utrustningen eller också flyttar stammen på sig och stänger in dig.

Speights förklarar hur han hanterar ett spänt träd:

”Först kapar vi alla små grenar för att få en bättre överblick. Sedan tar vi bort så mycket vikt som möjligt innan vi kapar de spända grenarna. Därefter sågar vi lite på den spända sidan för att släppa på spänningen. Sedan gör vi långsamt och kontrollerat ytterligare tre till fyra små snitt tills spänningen har släppt. Det viktiga är att ta det lugnt och ett steg i taget.”

Det är ett farligt jobb som bara ska utföras av personer med utbildning.

Vid stor spänning: Öppna på trycksidan

Images Working with chainsaws, part 2

Det här är en variation som innebär att du bara sågar på bågens insida (trycksidan). Gör ett öppet riktskär med större öppningsvinkel. Såga lite i taget på båda sidorna tills spänningen börjar släppa. Spänningen släpper långsamt, kontrollerat och enligt anvisningar. Undvik kast genom att vara försiktig med svärdets nos.

Vid måttlig spänning: Öppna mot skåran

Images Working with chainsaws, part 2
 1. Gör ett riktskär på insidan av den böjda stammens båge till en tredjedel av stammens bredd.
 2. Håll dig på bågens insida och såga i små etapper. Jobba dig mot mitten från bågens utsida tills stammen går av.
Fäll i rätt ordning
Stormfällda träd ska fällas i stormens riktning.
Ta inga risker och se alltid till att ha en flyktväg.
Börja med träden längst upp. Det minskar risken för att de ska falla på ett farligt sätt så du blir instängd.
Träden på bilden ska tas ner i följande ordning: 1, 2, 3 och 4.
 1. Lutande träd
 2. Träd som har gått av, hängande/fällt träd
 3. Liggande träd med uppryckta rötter
 4. Träd som har gått av på längden, höga stubbar
Illustration Use Wwc part 2

4. Fälla ett lutande träd

Börja med att ta ner det lutande trädet. Rötterna är sannolikt i spänning och trädet står ostadigt. Av den anledningen ska man aldrig vistas i fällningsområdet. Fäll trädet med det säkra hörnet bakåt. I en brant lutning kan du göra en plogkil eller en djup plogkil. Trädet faller långsamt, fortfarande fast i stubben, utan att klyva eller träffa något.

5. Ta ner träd med kronor som har lossnat

Familjer som har fastnat i sina hem. Träd som faller mot dig under arbetet. Woodman Speights är brandman i Mississippi. Där förekommer det ofta stormar, så han har gott om erfarenhet av att arbeta med motorsågar under svåra förhållanden. Exempelvis den farliga uppgiften att röja upp efter en storm – något som endast bör utföras av yrkeskunniga personer. ”Jag har sett ganska stora skador”, säger han.

 1. Börja med att kapa kronan så att det blir lättare att vända trädet.
 2. Vänd den del av trädet som har gått av med en vändhake, ett vändband eller genom att dra loss den med en maskin.
 3. Fäll nu den höga stubben som vanligt. Men var försiktig – den fällda stammen faller ofta snabbt. Rotändan kan slungas ut och stammen kan rulla oberäkneligt.

6. Hantera fallna träd som har ryckts upp med rötterna

Images Working with chainsaws, part 2

Vindfällen och stora träd som har ryckts upp med rötterna ska aldrig kapas i rotändan först om det finns minsta risk för att roten kan slungas mot dig. Om hela trädet måste bearbetas med en motorsåg är det bäst att börja från kronan. Det släpper på eventuella spänningar innan du når rötterna. Börja med att kvista trädet för att enkelt se om stammen är i spänt läge.

Mät den första stammen från kronan och kapa. Du kan även kapa så långt bort från rotändan som möjligt för att rötterna inte ska slungas upp. Använd en traktor med griplastare eller vinsch för att fälla upp trädet med hög stubbe.

Varning: Lämna aldrig trädet i stående position när trädstammen har kapats. Om trädet inte fälls helt kan förbipasserande få det på sig, vilket kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

Roten ska bara kapas manuellt innan maskiner tar över om det inte finns någon risk för att trädet ska välta. Stå på en säker plats ifall trädstammen skulle hävas mot dig.

Trädstammen kan komma farande när den har kapats vid roten. Se därför till att ha en fri flyktväg bakom dig. Ha trädet till vänster om dig och kapa stammen till höger, ungefär en halv meter upp. Om stammen skulle komma farande i sidled när du har kapat den har du skyddat benen.

7. Ta ner träd som har gått av utan kronor som har lossnat

Träd som har gått av och höga stubbar fälls precis som vanliga träd. Men var försiktig – den fällda stammen faller ofta snabbt. Rotändan kan slungas ut och stammen kan rulla oberäkneligt.

Images Working with chainsaws, part 2