För professionella användare

De nya 60 cc-sågarna – förbättrade in i minsta detalj

Utvecklingen av Husqvarnas nya sågar 560 XP® Mark II och 562 XP® Mark II har inneburit en mängd uppgraderingar. Från omfattande ändringar till ändringar på detaljnivå. Här går produktspecialisterna Mathilda Arvidsson och Jan Leijon igenom några av de viktigaste förbättringarna.

”Ny och förbättrad” är ett ganska överanvänt uttryck. Allt för ofta har det använts för minimala uppgraderingar och för det mesta rör det sig inte om några banbrytande innovationer.

Men när man talar om nya Husqvarna 560 XP och 562 XP ligger uttrycket nära till hands. Efter att ha pratat med Husqvarnas produktspecialister Jan Leijon och Mathilda Arvidsson kan vi konstatera att dessa nya 60 cc-sågar verkligen är både nya och förbättrade, och att de är Mark II-modeller i alla avseenden. Oräkneliga arbetstimmar har lagts på att göra dem perfekta och tveklöst de allra bästa verktygen för krävande skogsarbetare och trädvårdsproffs.

562 XP Mark II 560 XP Mark II article

Tre års noggrant arbete

”De nya sågarna är resultatet av mer än tre års arbete”, säger Mathilda. ”Vi har testat varje detalj otaliga gånger för att optimera sågen.”

Mycket av arbetet har präglats av de lärdomar vi har gjort under utvecklingen av motorsågarna 550 XP® Mark II och 592 XP®. Fokus har därför legat på körbarhet och pålitlighet. Vi har arbetat med att hålla motortemperaturen nere och minska risken för överhettning utan att kompromissa med sågens prestanda. För att kunna göra det har vi haft en stor utmaning att ta itu med.

”Den största utmaningen under hela projektet har varit att behålla, eller till och med förbättra, prestandanivåerna och uteffekten utan att lägga till vikt”, säger Mathilda. ”Vi har inte bara lyckats med det, utan vi har faktiskt lyckats minska vikten.”

562 XP Mark II 560 XP Mark II article

Minskad risk för överhettning

Det har tagit tid, men resultaten är enastående. De nya sågarna har bättre luftflöde och filtrering, vilket ger mycket bättre kylning av viktiga motordelar.

”Vi har förbättrat luftflödet genom hela maskinen, särskilt när det gäller kylning av de delar som producerar värme”, säger Jan Leijon. ”Det innebär att vi har lyckats sänka temperaturen runt vevhushöljet, ljuddämparen och förgasaren.”

Det förbättrade luftflödet är bara ett av resultaten av förbättringarna. För att säkerställa kontinuerlig drift har även förfiltreringen förbättrats avsevärt.

Den nya designen på Air Injection™-munstycket har resulterat i ett förbättrat skydd av förgasaren mot damm och smuts", säger Jan Leijon. ”Luftreningsnivåerna är så mycket som 99 procent, vilket innebär att användaren inte behöver rengöra luftfiltret lika ofta. Tack vare den nya isoleringsväggen skyddas förgasaren också från den värme som alstras av cylindern samt från smuts.”

562 XP Mark II 560 XP Mark II article

Lägre bränsleförbrukning och utmärkt manövrerbarhet

Förutom de här stora uppgraderingarna har otaliga förbättringar gjorts ända ned på detaljnivå, och några förbättringar har överförts från tidigare Mark II-modeller. Materialvalet, kopplingens placering och svärdsfästet – allt har anpassats för att öka användbarheten och pålitligheten. Allt detta för att leva upp till Mark II-klassificeringen.

För att behålla manövrerbarheten, som är en del av Husqvarnas DNA, har uppgraderingarna gjorts utan att kompromissa med den slimmade designen. Konstruktionen tillsammans med den låga vikten ger utmärkt manövrerbarhet, vilket innebär mindre belastning på användarens kropp.

”Vi är mycket stolta över den här sågen”, säger Jan Leijon. ”Vi har lyckats sänka bränsleförbrukningen, öka vridmomentet, sänka totalvikten och behålla en konstruktion som gör sågen enkel att hantera. Det är något som användaren kommer att känna omedelbart.”

”Sammanfattningsvis kan man säga att vi har lyckats kontrollera värmen och förbättra sågens funktion. Vi har minimerat luftflödesmotståndet och gjort det möjligt för maskinen att andas friare”, säger Mathilda Arvidsson.