Produkter och innovationer

Batteridrift innebär mindre underhåll och en smidigare arbetsdag

Dagligt motorunderhåll är en av de tidskrävande uppgifter som kan störa arbetet. Med batteridrivna produkter från Husqvarna minskar detta krångel avsevärt.

”Batteridrivna produkter har mycket lägre krav på underhåll och service”, säger David Holmstedt, Global Product Specialist på Husqvarna. ”Det faktum att det finns färre rörliga delar jämfört med en förbränningsmotor minimerar riskerna för mekaniska fel.”

Pålitlig prestanda

Faktum är att den batteridrivna maskinens borstlösa motor är tillräckligt hållbar och tillförlitlig för att märkas som ”praktiskt taget underhållsfri”, oavsett vilken tillämpning den driver. Driftssäkerheten förbättras därför avsevärt och risken för oväntade stopp minskar.

PRO Battery products, Low maintenance

Mindre dagligt underhåll

”Utöver elmotorn finns det vanligtvis inte fler än tre eller fyra komponenter som kan sluta fungera”, säger Johan Svennung, Global Product Specialist på Husqvarna. ”Det innebär att du kan arbeta oavbrutet under längre tid och känna dig trygg i att maskinen kommer fortsätta att gå utan problem.”

Är det verkligen sant att batteridrivna maskiner är ”underhållsfria”? Både ja och nej. Med Husqvarnas batteridrivna produkter av typen BLi-X 36 V eliminerar du behovet av dagligt underhåll, t.ex. rengöring av cylinderns kylflänsar och filtren eller tändstiftet, men de kräver fortfarande viss skötsel. Men servicebehoven minskas och ansvaret flyttas över från användaren till servicepersonalen.

”Användare av batteridrivna maskiner bör skicka in sina maskiner på årlig service, t.ex. den service som erbjuds via UpCare Service”, säger Hugo van Bijsterveldt, Business Segment Director på Husqvarna. ”Detta serviceavtal ser till att hålla dem i toppskick med den senaste programvaran installerad. Om det behövs, byts utslitna komponenter ut för att säkerställa att maskinerna fungerar optimalt med högsta prestanda.”