Συντήρηση


Treat your Husqvarna Automower® to an all-inclusive winter stay

Give your Automower® a good service before putting it to winter rest at one of our Husqvarna dealers. They will store it and make sure it is charged and ready when the new season arrives.

An Automower is an advanced piece of machinery that operates in a moist and often dirty environment. Regular service will not only extend the life of your Automower but also prevent unplanned expenses.

Yearly Service includes 

 • The latest software updates
 • Electronic diagnostic (autotest)
 • Cleaning/washing
 • Blade replacement
 • Battery functional test (autotest)
 • Battery charging
 • Safety functions test
 • Functional check

After the service you will receive a detailed service checklist report.

Automower® Hotel

When you hand in your robotic lawn mower for an annual service, you can also let us store it for you over the winter. You simply pick it up in the spring when it’s ready to be used, and it will be cleaned and prepared for another season of work when the grass begins to grow. This saves space in the garage and you can pick it up, or have it delivered, at your convenience.

In the hotel, your Husqvarna Automower® is kept in a dry and heated environment, which is optimal to prevent rust. This ensures the longest possible service life out of your robotic lawn mower.

General Advice

If you want to store your Automower® yourself, we recommend that you give it a service at your Husqvarna dealer beforehand. It’s also important that you keep it in a dry environment above freezing point. Dirty robotic mowers that are stored in cold and damp environments will have a significantly shorter service life. It is highly recommended that you also store the charging station indoors over the winter.

AMC In App Winter Storage

ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Ενδέχεται να χρειαστεί να δηλώσετε ότι αποδέχεστε τη χρήση της τρέχουσας τοποθεσίας σας από το πρόγραμμα περιήγησης
Επαναφορά φίλτρων
Μπορείτε να βρείτε επιλεγμένα καταστήματα κάνοντας αναζήτηση παραπάνω ή κάνοντας μεγέθυνση στον χάρτη.

Σχετικά άρθρα

 • Συντήρηση

  How to change to a terrain kit on your Husqvarna Automower® 400-series

  When it’s slippery, or if you have slopes on your lawn, our terrain kit helps your Automower® to perform. This easy guide shows you how you can easily switch to a terrain kit. If you have an Automower® 300-series go here for instructions:

 • Συντήρηση

  How to change to a terrain kit on your Husqvarna Automower® 300-series

  When it’s slippery, or you have slopes on your lawn, our terrain kit helps your Automower® to perform. This easy guide shows you how you can easily equip your mower with a terrain kit. If you have an Automower® 400-series go here for instructions:

 • Συντήρηση

  How to regularly clean your Husqvarna Automower®

  It is important to keep your Automower® clean for the best performance and a long service life. A mower with a lot of clippings attached also handles slopes poorly. It is recommended to clean it using a brush, spraying with water, or use a damp cloth. Never use running water, high-pressure washer, or solvent, when cleaning your Husqvarna Automower®.

 • Συντήρηση

  How to change the cutting blades on your Automower®

  When the blades become worn, or when the tip of the grass blades begin to whiten and look frayed when cutting, you should change the blades on your Automower® to maintain performance. Make sure you always use original blades and screws, and always replace the screw at the same time as the blade when carrying out maintenance, otherwise the screw can be worn out and cause the blade to come loose when operating.

 • Συντήρηση

  How to change the oil in your Husqvarna lawnmower

  Change the oil after every 25 hours of operation or each season. You may need to change the oil more often under dusty, dirty conditions. There are two ways of draining the oil, both shown in this video.

  Before tipping the lawn mower to drain oil, empty the fuel tank by running the engine until the fuel tank is empty.

 • Συντήρηση

  How to change to a grass blade on your brushcutter

  Changing from a trimmer line to a grass blade on your Husqvarna brushcutter is easy; all you have to do is follow these simple steps. If you are changing your trimmer head outdoors, ensure it’s in a place where it’s easy to see a small tool or nut, should you drop it.