1/4
Κυβισμός
50,1 cm³
Μέγιστη ισχύς
2,7 kW
HUSQVARNA 545 Mark II - 967 69 06‑38
Τύπος αλυσίδας
SP33G
Μήκος λάμας
18 in
Bar type (long)
Sprocket nose
Πιρούνια
Προσαρμοσμένο

Περιγραφή προϊόντος

Powerful, durable and easy to manoeuvre, 50cc chainsaw for felling, limbing and bucking small and mid-sized trees. The slimmed-down design and host of innovative features make for efficient, reliable and comfortable operation.

Σχετικό περιεχόμενο

Εμφάνιση 10 από 37