1/1
Грес и масла

Минерално масло за вериги

Вариант на продукта

Обем на гориво и масло
 
 
 
 
 
 

Описание на продукта

Mинерално верижно масло с адхесивно вещество за моторни триони за интензивна употреба. Минимално износване на веригите и шината благодарение на добавки, които подобряват лубрикацията. Благоприятният вискозитет позволява употреба както през лятото, така и през зимата, дори при екстремни температури.