Практически съвети и ръководства

Поддръжка на режещото оборудване

Верижните триони трябва да се обслужват редовно, за да имат дълъг експлоатационен живот и за да работят максимално добре. Представяме Ви ръководство за поддръжката, която можете да извършвате сами.

Правилно обтягане на веригата

Уверете се, че веригата на верижния трион е правилно обтегната. Отпуснатата верига може да изскочи от шината, да Ви нарани и да повреди верижния трион. Прекалено обтегнатата верига може да доведе до преждевременно износване на шината. Правилно обтегнатата верига не трябва да увисва под шината. Веригата е правилно обтегната, ако е в контакт с долната част на шината, но така, че да може лесно да се движи с ръка.

Винаги оставяйте веригата да се охлади, преди да регулирате обтягането. Веригата се свива, щом се охлади.

How to use a chainsaw Working with chainsaws, part 1

Смазване на веригата на верижен трион

Основната причина за преждевременно износване е лошото смазване. Препоръчваме Ви да проверявате верижното масло и да го допълвате всеки път, когато зареждате гориво. Маслото за веригата на верижен трион Husqvarna е разработено да осигурява качествено смазване на нашите режещи системи.

  • Запалете верижния трион
  • Дръжте триона над дънера и запалете двигателя
  • Смазването на веригата работи, ако има линия масло останала върху дънера
How to use a chainsaw Working with chainsaws, part 1

Техническо обслужване на шината за верижен трион

Повечето проблеми, свързани с шината, се отнасят до неправилно обтягане на веригата, неправилно смазване или погрешна работна техника. Зоната, изложена на най-голямо износване, е долната част на шините на верижния трион, с които се извършва по-голямата част от рязането.

  • Обръщайте направляващата шина всеки път, когато сменяте веригата, за да се износва равномерно
  • Почиствайте редовно канала на направляващата шина и отвора за масло
  • Изпилете грапавините от релсите на шината
How to use a chainsaw Working with chainsaws, part 1

Смяна на шината

Проверявайте редовно шината на верижния трион за износване и грапавини в каналите.
Сменете шината, ако:

  • Каналът на шината не е достатъчно дълбок, за да помести задвижващото звено. Проверете най-износената част на релсата.
  • Веригата не стои изправена в канала.

Заточване на веригата и правилна настройка на шаблона на дълбочината

Регулярното поддържане на веригата остра и в добро състояние е ключово. Ето защо сме посветили цяла статия на заточването на веригите.

Свързани статии

Показване на 10 от 112