Images Working with chainsaws, part 2
  1. Ръководство
  2. Шини
Практически съвети и ръководства

Техническо обслужване на шината за верижен трион

При извършване на техническо обслужване на Вашия верижен трион трябва да проверите и шината на верижния трион, за да видите дали се нуждае от техническо обслужване, или трябва да бъде сменена.

За техническо обслужване на направляващата шина на верижния трион следвайте тези стъпки

  1. Разхлабете стягащия винт, свалете капака на съединителя, натиснете шината навътре и след това свалете веригата.
  2. Използвайте отвертка, за да почистите жлеба на направляващата шина.
  3. Почистете отвора за смазване с верижно масло.
  4. Проверете дали носовото колело не е хлабаво. Ако е хлабаво, шината трябва да се смени.
  5. Проверете дали в шината има някакви нащърбявания.
  6. Отстранете ги с плоска пила.
  7. Проверете върха на шината за износване. Ако е износена само от едната страна, можете да обърнете шината. Ако и двете страни на шината са износени, тя трябва да се смени с нова.
  8. Проверете жлеба на направляващата шина за износване, като завъртите веригата. Ако има биене, шината трябва да се смени.

Шини

(28)

Свързани статии

Показване на 10 от 113