Практически съвети и ръководства

Как да инсталирате своята косачка-робот Husqvarna

Всички дейности, свързани с Husqvarna Automower®, са предвидени да се извършват с лекота. Това се усеща още от самото начало, тъй като дори първоначалната инсталация е замислена да протече гладко и безпроблемно. Представяме Ви ръководство, с което ще се убедите колко лесно е да инсталирате една косачка-робот Husqvarna.

Започнете, като огледате моравата. За да намалите опасността от блокиране или повреда на машината, предварително разчистете всички камъни, клони, инструменти, играчки и други подобни предмети от тревната площ. Също така, ако тревата е по-висока от десет сантиметра, препоръчително е да я окосите един последен път с обикновена косачка за трева.

1. Поставете зарядната станция

Поставете зарядната станция върху равна повърхност, в средата на зоната за косене, като осигурите малко свободно пространство около самата станцията. Уверете се, че станцията не е изложена на пряка слънчева светлина, че е извън обсега на пръскалките и че e близо до електрически контакт.

2. Зареждане на батерията

След като зарядната станция е на мястото си, време е да заредите косачката-робот. Поставете косачката-робот в зарядната станция и преминете към следващата стъпка. Зареждането на напълно изтощен акумулатор отнема между 80 и 100 минути.

3. Опънете граничния електрически проводник

Граничният кабел определя зоната на косене, като се опъва по протежение на границите на моравата. Просто го захванете към земята с включените в комплекта скоби и косачката-робот ще знае точно къде да обърне. Направете "острови" около цветните лехи и храсти с кабела, за да предотвратите навлизането на косачката в тях.

4. Опънете водещия проводник

Функцията на водещия проводник е да насочва Husqvarna Automower® обратно към зарядната станция, когато е необходимо. Свържете единия край към станцията и опънете кабела на пряко до най-отдалечената част на градината, така че косачката-робот да може лесно да го открие. Свържете другия край към граничния електрически проводник в точката на пресичане. Граничният и водещият проводник се свързват към зарядната станция.

5. Наслаждавайте се

Включете косачката-робот Husqvarna Automower®, въведете четирицифрения си личен идентификационен номер, регулирайте височината на рязане и задайте работните часове. Това е всичко! Косачката-робот ще се зареди докрай, след което ще се задвижи сама – в този момент Вие вече официално сте окосили моравата за последен път.

Части и принадлежности за монтаж

(24)

Свързани статии

Показване на 10 от 110