No Image Available

Отпечатано

АГРОЛАНД-БЪЛГАРИЯ“ АД

ул.“ Осми декември“ 13, офис 5

1700,  София, България

 

 

Телефон:   +35924666910

Факс:   +35924666914

 

И-мейл:        info@agroland.eu

 

Председателят и Изпълнителен член на Съвета на директорите Панделис Михаил Пападопулос

 

ЕИК: 175280439