Forest
Правни

Отпечатано

АГРОЛАНД-БЪЛГАРИЯ“ АД
ул.“ Осми декември“ 13, офис 5
1700, София, България

Телефон: +35924666910
Факс: +35924666914

И-мейл: info@agroland.eu

Председателят и Изпълнителен член на Съвета на директорите Панделис Михаил Пападопулос

ЕИК: 175280439