Forest
Правни

Условия за ползване

Обща информация

Този уебсайт, и всички негови подсайтове, (общо "Сайтът") се публикува и се поддържа от Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH или нейната група компании, филиали или представителства (общо HUSQVARNA). Използването на Сайта от Ваша страна подлежи на законово обвързващ договор между Вас и HUSQVARNA ("Договорът"). Използвайки Сайта, Вие признавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с правилата и условията и цялата свързана документация.

Лиценз

Според правилата и условията, изложени в този Договор, HUSQVARNA Ви предоставя неизключително, неподлежащо на прехвърляне ограничено право на достъп, използване и показване на този Сайт и материалите на него. Вие приемате да не прекъсвате и да не опитвате да прекъснете по какъвто и да е начин работата на Сайта.

HUSQVARNA Ви упълномощава да преглеждате и изтегляте информацията ("Материалите") на Сайта само за лични, нетърговски цели. Това упълномощаване не е прехвърляне на правото за собственост на Материалите и копия на Материалите и подлежи на следните ограничения: 1) трябва да запазите върху всички копия на изтеглените Материали всички бележки за авторски права и друга собственост, съдържащи се в Материалите; 2) нямате право да променяте Материалите по какъвто и да било начин или да ги възпроизвеждате или показвате, представяте или разпространявате публично, нито пък да ги използвате или споделяте за каквато и да било публична или търговска цел; и 3) нямате право да прехвърляте Материалите на друго лице, освен ако не го уведомите и то не приеме задълженията, произтичащи от настоящите правила и условия за употреба. Вие приемате да спазвате всички допълнителни ограничения, посочени на Сайта, тъй като той може да бъде актуализиран от време на време. Този Сайт, включително всички Материали, е със защитени авторски права и се охранява от международните закони в областта на авторското право и условията на договора. Вие се съгласявате да се съобразявате с всички закони за авторското право в цял свят при използването на Сайта и да предотвратявате всяко неупълномощено копиране на Материалите. HUSQVARNA не Ви предоставя никакви изрични или подразбиращи се права във връзка с патенти, дизайн, търговски марки, авторски права или закони за търговската тайна.

Гаранции към потребителя

Вие декларирате и гарантирате, че ще използвате Сайта в съответствие с този Договор, включително законите и положенията по този Договор, и ще се съобразявате с всички налични и бъдещи правила и условия на Сайта. Вие приемате, че няма да използвате Сайта, за да: (a) предавате спам или нежелана комуникация; (b) претендирате, че сте HUSQVARNA или някой друг, нито пък да позволявате на трети лица да претендират, че сте Вие; (c) подправяте заглавия или да манипулирате по друг начин идентификатори, за да скриете произхода или друго съдържание, разпространявано чрез Сайта; (d) представяте невярно връзките си с частно или юридическо лице; (e) действате по начин, който пречи на възможността на други потребители да ползват Сайта; (f) започвате дейности, които нарушават приложимите закони, (g) публикувате или предавате материали, които нарушават или засягат по някакъв начин правата на другите или които са незаконни, обидни, клеветнически, вулгарни или осъдителни по друг начин, или пък съдържащи реклама или препоръки за продукти или услуги или (h) събирате или съхранявате лични данни за други потребители, освен ако не сте изрично упълномощени от самите потребители.

Поверителност

В Правилата за поверителност на HUSQVARNA ще намерите информация във връзка с практиките за поверителност на HUSQVARNA, как събираме и боравим с личните Ви данни и как защитаваме поверителността на данните Ви. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с използването на личните Ви данни в съответствие с Правилата за поверителност на HUSQVARNA.

Промени

HUSQVARNA си запазва правото по свое усмотрение да променя, видоизменя, добавя или премахва всяка част от настоящия Договор, изцяло или частично, по всяко време и без предизвестие. Промените в настоящия Договор влизат в сила след публикуването им на Сайта. Ако продължите да използвате Сайта след всяка публикувана промяна в настоящия Договор, ще се счита, че приемате тези промени.

HUSQVARNA няма да бъде правно обвързана от този Договор и си запазва всички законови права във връзка с подобно нарушение. 

Права на интелектуална собственост

Вие приемате и се съгласявате, че всички права върху интелектуална собственост (в това число, но без да се изчерпва с това, авторски права, патенти, ноухау, конфиденциална информация, права за бази данни и права за търговски марки и дизайн, били те регистрирани или нерегистрирани) на Сайта са законно притежание на компанията HUSQVARNA или нейните лицензодатели. Всички права върху използването на клиентелата и интелектуалната собственост, произтичащи от използването на подобни права върху интелектуална собственост, принадлежащи на HUSQVARNA, следва да са действителни за HUSQVARNA.

Вие приемате и се съгласявате, че няма да използвате и че нищо в този Договор не Ви дава правото да използвате търговските марки на HUSQVARNA, нейните търговски имена, сервизни марки, лога, имена на домейни или други отличителни за марката характеристики.

Имайте предвид, че цялата информация, доброволно предоставените предложения, идеи или други предоставени документи, ще бъдат смятани за неконфиденциални и без права за собственост. Изпращайки всякаква информация или материал, освен в Декларация за патентна информация, както е посочено в Правилата на Husqvarna относно разглеждането на доброволно предоставени идеи, Вие предоставяте на HUSQVARNA неограничен, освободен от роялти, окончателен и международно валиден лиценз за използване, възпроизвеждане, показване, представяне, промяна, предаване и разпространение на тези материали или информация, а също така приемате, че HUSQVARNA може да ползва свободно всички идеи, концепции, ноухау и техники, които сте ни изпратили с някаква цел. За повече информация, моля, вижте политиката на HUSQVARNA относно разглеждането на доброволно предоставени идеи.

Софтуер

Целият софтуер, който може да е достъпен за изтегляне от този уебсайт ("Софтуерът"), е разработка със защитени авторски права на HUSQVARNA и/или доставчиците ѝ.

Използването на Софтуера се ръководи от условията на лицензионно споразумение с краен потребител, ако има такова, което придружава или е включено в Софтуера ("Лицензионно споразумение"). Освен ако не следва друго от Лицензионното споразумение, Софтуерът е достъпен за изтегляне единствено за ползване от крайни потребители. Всяко едно възпроизвеждане или разпространение на Софтуера, което не съответства на Лицензионното споразумение, може да доведе до граждански и наказателни дела.

БЕЗ ДА ОГРАНИЧАВА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, КОПИРАНЕТО ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА СОФТУЕРА КЪМ ДРУГ СЪРВЪР ИЛИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ИЛИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО.

СОФТУЕРЪТ ИМА ГАРАНЦИЯ, АКО ИЗОБЩО ИМА ТАКАВА, САМО СПОРЕД УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗИОННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. ОСВЕН АКО НЕ Е ГАРАНТИРАНО В ЛИЦЕНЗИОННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, С НАСТОЯЩОТО HUSQVARNA ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СОФТУЕРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И ЛИПСА НА НАРУШЕНИЯ.

Уебсайтове на трети страни

За Ваше удобство Сайтът може да съдържа връзки към сайтове в интернет, които се притежават, на които се публикува и които се поддържат от трети страни. HUSQVARNA не поема задължението да наблюдава или преглежда подобно съдържание на сайтове на трети страни, нито пък HUSQVARNA носи отговорност за точността или надеждността на подобни уебсайтове на трети страни.

Външни връзки към Сайта

Всички връзки към Сайта трябва да са одобрени писмено от HUSQVARNA, освен когато HUSQVARNA се съгласява с връзки, в които: (i) връзката е само текстова връзка, съдържаща само името "HUSQVARNA", и не съдържаща нито една от собствените търговски марки на HUSQVARNA или лицензодателите ѝ; (ii) връзката "сочи" само към www.husqvarna.com, но не към по-дълбоки страници; (iii) връзката, когато е активирана от потребител, показва тази страницата на цял екран в напълно работоспособен и годен за навигация прозорец на браузъра, а не в "рамка" на свързания Уебсайт и (iv) видът, позицията и други аспекти на връзката не бива да създават измамното впечатление, че дадено лице или дейностите му/продуктите му са свързани или спонсорирани от HUSQVARNA, нито да са такива, че да навредят или намалят клиентелата, свързана с името и търговските марки на HUSQVARNA или съдружниците ѝ. HUSQVARNA си запазва правото да отмени това съгласие за връзка по всяко време и по свое усмотрение.

Изключване на подразбиращите се гаранции

Въпреки че са положени усилия да се осигури точността на информацията и постоянното ѝ наличие на този Сайт, HUSQVARNA не поема никаква отговорност за това. МАТЕРИАЛИТЕ МОЖЕ ДА СЪДЪРЖАТ НЕТОЧНОСТИ И ПЕЧАТНИ ГРЕШКИ. HUSQVARNA НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА И ПЪЛНОТАТА НА МАТЕРИАЛИТЕ НА САЙТА, НИТО ПЪК НАДЕЖДНОСТТА НА СЪВЕТИТЕ, МНЕНИЯТА, ИЗЯВЛЕНИЯТА ИЛИ ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, ПОКАЗВАНА ИЛИ РАЗПРОСТРАНЯВАНА ЧРЕЗ САЙТА. ВИЕ ПРИЗНАВАТЕ, ЧЕ ДОВЕРИЕТО, ОКАЗАНО НА ВСЯКО ЕДНО МНЕНИЕ, СЪВЕТ, ИЗЯВЛЕНИЕ, БЕЛЕЖКА ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, Е САМО НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ "КАКТО Е" И "КАКТО Е НАЛИЧНО". HUSQVARNA ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ИЗЯВЛЕНИЯ ИЛИ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, БИЛИ ТЕ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, В ТОВА ЧИСЛО, НО БЕЗ ДА СЕ ИЗЧЕРПВА С ТОВА, ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ЛИПСА НА НАРУШЕНИЯ ИЛИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО МУ. HUSQVARNA НЕ ГАРАНТИРА И НЕ ПРАВИ ИЗЯВЛЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ТОЗИ УЕБСАЙТ. ВИЕ ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ВСЯКА ИЗПРАТЕНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАСЕЧЕНА. HUSQVARNA НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ТОЗИ УЕБСАЙТ ИЛИ УСЛУГИТЕ, КОИТО ГО ПРАВЯТ ДОСТЪПЕН, ИЛИ ЕЛЕКТРОННАТА КОМУНИКАЦИЯ, ИЗПРАЩАНА ОТ HUSQVARNA, НЕ СА ЗАРАЗЕНИ С ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ ЕЛЕМЕНТИ. ВСИЧКИ ПОДОБНИ ИЗЯВЛЕНИЯ, ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ СА ИЗКЛЮЧЕНИ, ОСВЕН В СТЕПЕНТА, В КОЯТО ЗАКОНЪТ НЕ ДОПУСКА ТЯХНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ. ТОВА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ СЕ ОТНАСЯ СЪЩО ТАКА И ЗА САЙТА НА ВСЯКА ДРУГА ТРЕТА СТРАНА.

Информацията, публикувана на уебсайта, може да съдържа позовавания или препратки към продукти, услуги и т.н. на HUSQVARNA, които не са обявени или достъпни във Вашата държава. Точността на подобна информация не може да се гарантира, особено поради това, че тази информация подлежи на промяна, специални изисквания или достъпност и подобни позовавания не значат, че HUSQVARNA възнамерява да разпространи подобни продукти, услуги и т.н. във Вашата държава. Потърсете местния доставчик за пълните подробности относно продукти, услуги и т.н., които може да са достъпни за Вас и за поръчване. HUSQVARNA си запазва правото по свое усмотрение да променя, видоизменя и/или изтегля от пазара всеки продукт, услуга и т.н. по всяко време и без предизвестие.

Ограничение на отговорността

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ HUSQVARNA НЯМА ДА ПОЕМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИ ОТ ПРЯК, НЕПРЯК, КОСВЕН, НАКАЗАТЕЛЕН, СПЕЦИАЛЕН ИЛИ ИНЦИДЕНТЕН ХАРАКТЕР (В ТОВА ЧИСЛО, НО БЕЗ ДА СЕ ИЗЧЕРПВА С ТОВА, ЩЕТИ ОТ ЗАГУБА НА БИЗНЕС, ДОГОВОР, ПЕЧАЛБА, ДАННИ, ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА), КОИТО СА РЕЗУЛТАТ ИЛИ ПРОИЗТИЧАТ ОТ ИЛИ ИМАТ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ТОЗИ САЙТ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ ИЗВЪН/ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ДОРИ АКО HUSQVARNA Е БИЛА ПРЕДУПРЕДЕНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ПОДОБНИ ЩЕТИ. В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ УСЛОВИЯ HUSQVARNA ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ, ПРОПУСКИ ИЛИ ДРУГИ ДЕФЕКТИ ИЛИ НЕУМЕСТНА ИЛИ НЕАВТЕНТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СЕ НА ТОЗИ САЙТ. ТОВА ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА СЕ ОТНАСЯ СЪЩО ТАКА И ЗА САЙТА НА ВСЯКА ДРУГА ТРЕТА СТРАНА.

Заявление за юрисдикцията

Този Сайт се управлява, разработва и администрира от HUSQVARNA от офиса на компанията в Швеция. HUSQVARNA не твърди, че материалите на този Сайт са подходящи или достъпни за ползване в други места извън Швеция. Достъпът до Сайта от територии, където съдържанието на Сайта е незаконно, е забранен. Ако имате достъп до Сайта от местоположение извън Швеция, Вие носите отговорност пред всички местни закони. Законите на Кралство Швеция управляват този Договор, без да влияят на противоречието им с местните законови разпоредби. Окръжният съд на Стокхолм има изключителна юрисдикция на първа инстанция при всеки спор, произтичащ от настоящия Договор.

Настоящото е актуализирано на 26.08.2021 г.