Rewilding Zone

Посрещане на изискванията на климата с иновации

Изменението на климата е неотложно предизвикателство за всички нас. Въпреки че не разполагаме с всички отговори, ние работим активно за бъдеще с интелигентно използване на ресурсите и ниски въглеродни емисии, за да намалим зависимостта си от традиционните горива. Нашата ясна цел е да намалим емисиите с 35% в нашата верига за създаване на стойност между 2015 г. и 2025 г, което беше одобрено от Инициативата за научно базирани цели (SBTi). Всъщност ние сме първата в света компания за горски и градински продукти, която прави това.

Действаме според думите си

Bee on flower

Работим глобално за местното биоразнообразие

Градина, пълна с различни растения и опрашители, като пчели, не е просто красива — тя е убежище на биоразнообразието. Тази мини екосистема отблъсква вредителите по естествен път и създава по-силна и по-устойчива среда. За да помогнем за създаването и поддържането на тези екосистеми, ние си сътрудничим с експерти за непрекъснато обучение и иновации, които са от полза както за нас, така и за нашите клиенти. А малките промени могат да окажат голямо влияние. Например, като използвате функциите на нашите косачки-роботи, можете лесно да допринесете за биоразнообразието във Вашата градина.

Действаме според думите си

Service Automower

Създаване на кръгови решения

Ресурсите на нашата планета не са безкрайни и трябва да бъдем по-разумни по отношение на това как ги използваме. Ето защо възприемаме кръгов подход към нашите продукти и непрекъснато се опитваме да намерим нови начини да извлечем максимума от материалите, които използваме. Нашата цел е да произвеждаме продукти, които могат да имат втори, трети или дори четвърти живот, независимо дали чрез ремонт, преработване, или
рециклиране. Защото най-добрите ресурси са тези, които можем да използваме отново и отново.

Действаме според думите си

Husqvarna-ville

Големите промени изискват големи инициативи

Горди сме, че сме част от инициативата Sustainovate на Husqvarna Group. Чрез тази инициатива поставихме ясни цели за устойчивост:
Въглерод: Намаляване на абсолютните емисии на CO₂ с 35% в нашата верига за създаване на стойност до 2025 г.
Кръгова икономика: Стартиране на 50 нови кръгови иновации до 2025 г., променяйки начина, по който използваме ресурсите.
Хора: Вдъхновяване на 5 милиона клиенти и колеги да направят устойчив избор. Посетете Sustainovate, за да научите повече за нашите планове за положителна промяна във всички наши марки. Можете също да изтеглите годишния доклад за устойчивост за подробна документация на нашите цели по отношение на въглерода и кръговата икономика (вижте стр. 3 – 4 и стр. 14 – 15).