Практически съвети и ръководства

6 стъпки за успешно поваляне на дърво

Когато поваляте дървo, правилната работна техника е от съществено значение. Не само за осигуряването на безопасна работа среда, но също и за по-голямата ефективност по време на работа.

1. Планирайте предварително

Когато става въпрос за отстраняване на дървета с помощта на моторен трион, подготовката е от ключово значение. Ако планирате повалянето и оборудването си предварително, не само работната ви сесия ще е по-безопасна, но и последващите дейности ще са много по-лесни. Първо, обърнете внимание дали в района има електропроводи, пътища, сгради или други сериозни препятствия. Разположете предупредителни знаци, ако знаете, че през гората минава път или ако има всекидневно движение на хора.

Working with chainsaws part 1

2. Проверете посоката на поваляне.

Определете посоката на поваляне, като внимателно проучите дървото. Как изглеждат клоните и как се развиват? Също така, вземете предвид посоката на вятъра. Ако не сте сигурни, каква е естествената посока на падане, отдалечете се от дървото и проверете с отвес (вижте полето с факти за допълнителна информация). Разчистете зоната около дървото в предвидената посока на поваляне. Също така, разчистете около 45 градуса зад дървото и в двете посоки, осигурявайки път за бягство.

Images Working with chainsaws, part 2

3. Кастрене на стеблото

Когато прочистите района, поставете предупредителните знаци, вземете решение относно посоката на поваляне и съставете план за бягство. Проверете дали разполагате с достатъчно гориво за да изпълните предстоящата задача. Окастрете добре стъблото и отстранете всички клони и пръчици, които биха могли да Ви попречат да извършите повалящия срез. Най-безопасният начин за кастрене е да работите с теглеща верига (с долната част на шината) в посока отгоре надолу.

4. Преценете каква техника на рязане да приложите

След като окастрите всички клони до височина на раменете, настъпва време за повалящия срез. Когато правите това, важно е да запомните две неща: предпазната ивица трябва да има еднаква дебелина и правилна форма, а клинът или лостът за поваляне трябва да бъдат поставени, преди дървото да притисне шината. Техниката, която ще използвате за рязане, зависи от размера на дървото, наклона и големината на лентата на верижния трион. Тук събрахме информация относно различните техники, така че да можете сами да установите кой метод е най-подходящ за конкретните условия.  

Images Working with chainsaws, part 2

5. Прегледайте за заболявания

Трябва да сте изключително внимателни, ако забележите че дървесината е мека или с променен цвят, също и ако долната част на стъблото изглежда подута или заболяла. Това е индикация, че дървото гние, което означава, че дървесните влакна са слаби. Ако е така, повалете дървото в естествената му посока на падане. Използвайте лебедка, ако имате каквито и да е съмнения. Гниенето обикновено намалява в по-горната част на дървото, така че една от опциите е да повалите дървото като оставите малко по-висок дънер.

Верижни триони

Научете повече за нашата гама верижни триони

Научете повече

6. Изберете своя инструмент

Представяме Ви няколко инструмента за поваляне на дървета, от които можете да изберете. Необходимото оборудване зависи от размера на дървото. За най-малките дървета, обикновено не са необходими инструменти за поваляне. Достатъчна е силата на ръцете и помощта на дълъг прът. Клинът за поваляне осигурява по-голяма сила на поваляне, отколкото различните видове лостове за поваляне. В някои по-екстремни случаи, можете да използвате въже и лебедка, които обуславят най-безопасния и мощен начин за поваляне на дърво. За повече информация относно различните инструменти, разгледайте полето с факти

Как да определите височината на дървото
  • Хванете една клечка в ръката си и я опънете пред вас, така че дължината й да е равна на разстоянието между окото и ръката ви и дръжте клечката вертикално, така че да се оформи правоъгълен триъгълник между очите ви, ръката и горната част на клечката.
  • Обърнете се към дървото и застанете на разстояние, така че то да изглежда високо колкото дължината на пръчката. За наклонено дърво, ще получите по-точен резултат, ако измерите отстрани, така че дървото да не изглежда наклонено към или от вас.
  • Разстоянието между Вас и дървото вече е равно на височината на дървото.
 
Illustrations Use Chainsaw Book 1 Working with chainsaws, part 1
Как се измерва наклона на дърво с отвес
  • Спуснете отвеса от горната част на стъблото.
  • Измерете разстоянието от центъра на отвеса до центъра на стъблото.
Инструменти за поваляне
  • Крачният лост за поваляне е подходящ за малки дървета при изтъняване. Поставете инструмента, преди да завършите повалящия разрез и застанете с цялото си тегло върху рамото на лоста. Лостът за поваляне обикновено е телескопичен и може да го носите в калъф, закачен на работния колан.
  • Лостът за поваляне се използва за относително малки дървета. За да увеличите подемната сила, трябва да вкарате инструмента – преди да завършите разреза за поваляне – в средата на разреза в най-задната част. Повдигайте с крака и дръжте гърба изправен.
  • Ударният лост се използва по същия начин, като лоста за поваляне, но може да се използва и като ударен инструмент при забиване на клинове.
  • Клиновете за поваляне са най-добри за средни до големи дървета. Те се поставят преди извършването на повалящия разрез и се забиват с брадва или ударен лост. Винаги използвайте пластмасови или алуминиеви клинове, за да не повредите веригата, ако случайно ги разрежете.
  • Лебедката се използва в ситуации, когато имате нужда от максимална безопасност и сила. За постигането на максимален ефект, кабелът на лебедката се закрепва възможно най-високо на дървото.
Images Working with chainsaws, part 2

Препоръчителни продукти

(17)

Свързани статии

Показване на 10 от 111