Практически съвети и ръководства

Затягане на веригата на Вашия верижен трион Husqvarna

Колкото повече ползвате една верига, толкова по-дълга става тя. Недостатъчно натегнатата верига може да се откачи и да предизвика сериозни или дори смъртоносни травми. Важно е веригата да се регулира правилно, за да отговаря на настъпващите промени. Проверявайте натягането на веригата при всяко зареждане с гориво. ЗАБЕЛЕЖКА! Всяка нова верига за трион има период на разработване, по време на който обтягането трябва да се проверява по-често.

Ръководство за затягане на веригата на Вашия верижен трион

  1. Изключете верижната спирачка
  2. Разхлабете гайките на шината, които държат капака на съединителя, с комбинирания гаечен ключ
  3. Повдигнете върха на шината и опънете веригата, като стегнете винта за натягане на веригата чрез въртене по часовниковата стрелка с помощта на комбинирания гаечен ключ. Опъвайте веригата до момента, когато тя не провисва от долната страна на шината. Проверете дали можете да въртите на ръка свободно веригата и дали няма хлабина в долната част на шината
  4. Използвайте комбинирания гаечен ключ, за да затегнете отново гайките на шината

Свързани статии

Показване на 10 от 111