Практически съвети и ръководства

Как да смените маслото на Вашата косачка Husqvarna

Сменяйте маслото след всеки 25 часа работа или всеки сезон. Може да се наложи да сменяте маслото по-често при запрашени, мръсни условия на работа. Има два начина за източване на маслото, и двата са показани в това видео.

Преди да наклоните косачката за трева, за да източите маслото, изпразнете резервоара за гориво, като оставите двигателя да работи, докато резервоарът се изпразни.

Как да смените маслото с помпа за масло

 1. Разкачете кабела от запалителната свещ и го поставете на място, където не може да влезе в контакт със свещта
 2. Отстранете капачката/масломерната пръчка на моторното масло; поставете я настрани върху чиста повърхност
 3. Използвайте помпа, за да изпразните маслото. Почистете мундщука, когато свършите, за да избегнете разливане на масло
 4. Проверете дали маслото е отстранено с масломерната пръчка
 5. Напълнете масло в съответствие с вида и количеството на маслото, посочени в ръководството за потребителя
 6. Използвайте масломерната пръчка, за да проверите дали количеството масло е правилно

Как да смените маслото, като наклоните Вашата косачка

 1. Изпразнете резервоара за гориво, като оставите косачката да работи, докато не свърши бензинът
 2. Разкачете кабела от запалителната свещ и го поставете на място, където не може да влезе в контакт със свещта
 3. Отстранете капачката/масломерната пръчка на моторното масло; поставете я настрани върху чиста повърхност
 4. Поставете съд на подходящо разстояние от косачката
 5. Наклонете косачката към съда така, че въздушният филтър да е най-високата точка
 6. Почистете разлятото масло
 7. Използвайте мерителната пръчка, за да проверите дали цялото масло е отстранено
 8. Напълнете масло в съответствие с вида и количеството на маслото, посочени в ръководството за потребителя
 9. Използвайте масломерната пръчка, за да проверите дали количеството масло е правилно

Свързани статии

Показване на 10 от 100