Automower®2024-03-08

Vad är FOTA och hur använder jag det?

FOTA (Firmware over the Air) är en funktion som gör det möjligt för dig att själv uppdatera programvaran i din Automower®-robotgräsklippare. Programvaran laddas ner till klipparen via olika former av dataanslutning som WiFi eller mobilnät.

Krav för att använda FOTA

För att använda FOTA behöver du följande:

  • En Automower®-modell med stöd för FOTA.
  • Alternativet Sök efter uppdateringar av programvaran måste vara aktiverat i Automower® Connect-appen (finns under Mer > Mina gräsklippare > Klipparinformation). Den här funktionen är aktiverad som standard.

Kontrollera programvaruversionen

Om din modell kan uppdateras med FOTA visas den aktuella programvaruversionen i Automower® Connect-appen under Mer > Mina gräsklippare > Klipparinformation > Programvaruversion.

Ladda ner ny programvara

Programvarupaketet laddas automatiskt ner till robotgräsklipparen. När programvaran har laddats ner kan du starta installationen i Automower® Connect-appen.

Det här gäller för nedladdning av programvara

  • En sökning efter ny programvara utförs en gång i veckan.
  • När klipparen har upptäckt att ny programvara finns tillgänglig börjar den ladda ner den.
  • För Automower®-modeller som endast kommunicerar med Husqvarna Cloud via Wi-Fi måste laddstationen vara placerad i ett område med Wi-Fi-täckning. Om laddstationen står i ett område med svag eller ingen Wi-Fi-signal kan robotgräsklipparen inte ladda ner några uppdateringar.
  • För klippare med stöd för mobilanslutning ingår nedladdning av programvarupaket i klipparens mobilabonnemang.
  • Under nedladdningen står klipparen kvar i laddstationen.
  • Om en schemalagd start inträffar under nedladdningen visas ett meddelande i Automower® Connect-appen om att programvara laddas ner till klipparen. När nedladdningen är klar börjar klipparen klippa enligt schemat.
  • Det kan ta 1–4 timmar för klipparen att ladda ner programvaran.

Installera ny programvara

När ett nytt programvarupaket har laddas ner till klipparen visas ett meddelande i Automower® Connect-appen där du kan välja att installera den nya programvaran.

Tryck på Installera om du vill starta installationen eller på Ignorera om du vill att meddelandet ska försvinna för tillfället. Du hittar installationsalternativet igen under Mer > Mina gräsklippare > Klipparinformation.

Steg-för-steg-instruktioner för installation

1. I programvarumeddelandet trycker du på Installera eller trycker på Mer > Mina gräsklippare i menyn och väljer Klipparinformation.

2. Tryck på Installera programvaruuppdatering.3. Klipparen måste vara tillräckligt laddad för att installationen ska kunna starta. Tryck på Parkera klippare för att ställa klipparen i laddstationen.4. Tryck på Installera programvaruuppdatering för att starta uppdateringen.

5. Uppdateringen av programvaran är klar. Slutför installationen genom att trycka på Klar.Obs! Klipparen kopplas bort från Automower® Connect-appen när installationen startar. Den återansluter automatiskt när uppdateringen är klar.

Övervakning av installationsstatus

Du kan följa installationsförloppet i Automower® Connect-appen.

Vad händer om installationen misslyckas?

Om installationen misslyckas startar du om klipparen. Återanslut med Bluetooth och kontrollera vilken programvaruversion som är installerad i Automower® Connect-appen under Mer > Mina gräsklippare > Klipparinformation > Programvaruversion. Om den nya versionen är installerad fungerar allt som det ska. Om inte startar du om installationen.

Versionsinformation för modeller som stödjer FOTA

Övrig information

Tveka inte att kontakta din lokala Husqvarna-återförsäljare om du vill ha personlig hjälp med din Automower®-robotgräsklippare.

Var den här artikeln till hjälp?