Gräsklippare2024-05-28

Underhåll och grundläggande service för en gräsklippare

Den här artikeln handlar om underhåll av Husqvarnas bensin- och batteridrivna gräsklippare samt om hur du utför grundläggande service på produkten. Om du vill ha underhållsinformation för en åkgräsklippare från Husqvarna klickar du här.

För att gräsklipparen ska fungera optimalt måste underhåll utföras med jämna mellanrum. Visst underhåll kan utföras enkelt och en del måste utföras av en auktoriserad återförsäljare.

Underhåll av bensindriven gräsklippare

VAR FÖRSIKTIG! Se till att luftfiltret är uppåt och inte mot marken när du lutar produkten. Risk för motorskador.

VAR FÖRSIKTIG! På modeller med elektrisk start ska du alltid ta ut batteriet innan du utför underhåll eller reparationer eller rengör produkten.

VARNING! Använd skyddshandskar när du utför underhåll på skärutrustningen. Knivarna är väldigt vassa och skärskador uppstår lätt.

VARNING! Förhindra oavsiktlig start genom att ta bort tändkabeln från tändstiftet.

 • Gör en allmän inspektion och se till att produktens muttrar och skruvar är åtdragna samt att kablarna inte är sitter så att de kan bli skadade. Se även till att det inte finns några läckage.
 • Kontrollera oljenivån.
 • Rengör produkten. Så här rengör du gräsklipparen
 • Kontrollera skärutrustningen.
 • Kontrollera klippkåpan.
 • Kontrollera motorbromsbygeln.
 • Undersök luftfiltret.

För en grundläggande service ska du använda skötselkit för Husqvarnas gräsklippare:

Skötselkit med skumfilter

Skötselkit med pappersfilter

Underhåll av batteridriven gräsklippare

VARNING! Förhindra oavsiktlig start genom att vrida säkerhetsnyckeln till 0, ta bort batteriet och vänta minst fem sekunder.

VARNING! Använd skyddshandskar när du utför underhåll på skärutrustningen. Knivarna är väldigt vassa och skärskador uppstår lätt.

 • Gör en allmän inspektion och se till att produktens muttrar och skruvar är åtdragna samt att kablarna inte är sitter så att de kan bli skadade.
 • Rengör produkten. Så här rengör du gräsklipparen
 • Kontrollera startspärren.
 • Kontrollera att produktens säkerhetsanordningar inte är defekta.
 • Kontrollera skärutrustningen. Så här undersöker du knivarna på gräsklipparen
 • Kontrollera klippkåpan.
 • Kontrollera batteriladdningen.
 • Se till att frigöringsknapparna på batteriet fungerar och låser fast batteriet i produkten.
 • Undersök om batteriladdaren har skador och se till att den fungerar som den ska.
 • Undersök anslutningarna mellan batteriet och produkten. Kontrollera anslutningen mellan batteriet och batteriladdaren.
Var den här artikeln till hjälp?