Gräsklippare2024-05-28

Så här rengör du en bensindriven gräsklippare

Det här är en artikel om hur du rengör en bensindriven gräsklippare från Husqvarna. Om du vill ha information om hur du rengör en åkgräsklippare från Husqvarna klickar du här.

Om du vill ha mer information om hur du rengör din batteridrivna gräsklippare från Husqvarna klickar du här.

För att hålla gräsklipparen i gott skick ska du rengöra den efter varje användning.

Kontrollera även att produkten är ren innan du använder den.

Rengöra gräsklipparens klippaggregat

Problem som uppstår p.g.a. ett smutsigt gräsklipparaggregat:

 • Dåligt klippresultat
 • Högre energiförbrukning

Rengöra en bensindriven gräsklippare

VARNING! Förhindra oavsiktlig start genom att ta bort tändkabeln från tändstiftet.

 1. Ta bort och töm uppsamlaren och ta bort mulchingpluggen om gräsklipparen har sådana.
 2. Se till att utkastet är fritt från skräp, smuts och gräs (om gräsklipparen har ett sådant).
 3. Töm bensintanken.
 4. Ställ produkten på sidan och se till att motorns luftintag inte är blockerat.
 5. Använd en borste för att ta bort löv, gräs och smuts.
 6. Spola av klippkåpans insida med vatten om det behövs. Undvik att använda högtryckstvätt när du rengör maskinen.
  VAR FÖRSIKTIG! Se till att produkten är torr innan du använder den.

Rengöra en gräsklippares utsida

Rengöring:

 • Använd en borste för att ta bort löv, gräs och smuts.
 • Kontrollera att luftintaget på motorns ovansida inte är igentäppt.
 • Undvik att använda högtryckstvätt när du rengör maskinen.
 • Om du använder vatten för att rengöra produkten ska du inte spola vatten direkt på motorn.

Var den här artikeln till hjälp?