Gräsklippare2024-05-01

Så här undersöker du bränslesystemet på gräsklipparen

För att gräsklipparen ska fungera optimalt måste du undersöka bränslesystemet. Du måste göra detta i början av varje säsong.

  • Kontrollera bränsletanklocket och tätningen till bränsletanklocket för att se till att det inte finns några skador.
  • Kontrollera bränsleslangen för att se till att inget läckage förekommer. Om bränsleslangen är skadad ska du kontakta en lokal auktoriserad återförsäljare.

Bränsleläckage:

Om du upptäcker att det läcker bränsle från gå bakom-klipparen ska du stänga av den och kontakta en lokal auktoriserad återförsäljare.

Undersök regelbundet att motorn inte läcker.

Var försiktig med bränslet. Det är brandfarligt och ångorna är explosiva och kan orsaka skador eller dödsfall.

Var den här artikeln till hjälp?