Underhåll av åkgräsklippare

För att åkgräsklipparen ska fungera i optimala förhållanden måste underhåll utföras efter 50, 100 eller 200 timmar, beroende på typ av produkt. Visst underhåll kan utföras enkelt och en del måste utföras av en auktoriserad återförsäljare.

Underhåll som kan utföras av dig, användaren

VARNING! Innan du påbörjar något underhåll ska du se till att du har rätt säkerhetsutrustning och att du är medveten om din och andras säkerhet!

Bensindriven åkgräsklippare

 • Se till att däcktrycket är korrekt. Rätt däcktryck är 60 kPa (0,6 bar/8,5 PSI) för alla 4 däcken.
 • Rengör luftfiltret. Rengöra eller byta ut ett luftfilter på åkgräsklipparen
 • Byt motorolja. Detta ska göras efter 50 timmar eller en gång om året (endast första service). Byta motorolja på åkgräsklipparen
 • Byt ut motorns oljefilter. Detta ska göras efter 50 timmar eller en gång om året (endast första service).
 • Kontrollera lamporna (om tillämpligt).
 • Kontrollera batteriet och ladda vid behov. Se till att använda en vanlig batteriladdare. OBS! Koppla alltid ur laddaren innan du startar motorn.
 • Rengör yttre och inre ytor på klippaggregatet och dess kåpor. Använd en vattenslang för att rengöra klippaggregatet när det är i serviceläge.
 • Kontrollera och justera klipphöjden och lutningsinställningen. Ett korrekt marktryck gör att klippaggregatet rör sig längs ytan, men inte trycker för hårt mot den.
 • Kontrollera att produkten inte rör sig i neutralläge.
 • Kontrollera knivaktiveringen, sätet, lyften och framåtgående drivning/broms.
 • Utför en inspektion av uppsamlingssystemet (endast för uppsamlingsmodeller)

Batteridriven åkgräsklippare

 • Rengör klippaggregatets utvändiga och invändiga yta. Rengör under klippaggregatets kåpa och runt knivarna.
 • Se till att däcktrycket är korrekt.
 • Kontrollera och justera klippaggregatets parallellitet.

Bensindriven åkgräsklippare

 • Se till att däcktrycket är korrekt. Rätt däcktryck är 60 kPa (0,6 bar/8,5 PSI) för alla 4 däcken.
 • Byt bränslefiltret. Byta bränslefilter på åkgräsklipparen
 • Byt luftfilter. Rengöra eller byta ut ett luftfilter på åkgräsklipparen
 • Byt motorolja. Var 100:e timme eller en gång per år. Byta motorolja på åkgräsklipparen
 • Byt ut motorns oljefilter. Var 100:e timme eller en gång per år.
 • Byt tändstiftet. Så här undersöker du och byter tändstift på åkgräsklipparen
 • Kontrollera lamporna (om tillämpligt).
 • Kontrollera batteriet och ladda vid behov. Se till att använda en vanlig batteriladdare. OBS! Koppla alltid ur laddaren innan du startar motorn.
 • Kontrollera oljenivån i transmissionen och fyll på vid behov.
 • Rengör yttre och inre ytor på klippaggregatet och dess kåpor. Använd en vattenslang för att rengöra klippaggregatet när det är i serviceläge.
 • Kontrollera och justera klipphöjden och lutningsinställningen. Ett korrekt marktryck gör att klippaggregatet rör sig längs ytan, men inte trycker för hårt mot den.
 • Inspektera klippaggregatets knivar. Slipa eller byt ut vid behov.
 • Kontrollera att produkten inte rör sig i neutralläge.
 • Kontrollera knivaktiveringen, sätet, lyften och framåtgående drivning/broms.
 • Utför en inspektion av uppsamlingssystemet (endast för uppsamlingsmodeller)

För annan typ av underhåll, kontakta en auktoriserad återförsäljare.

Var den här artikeln till hjälp?