Inspektera och byta tändstift på åkgräsklipparen

För att din åkgräsklippare ska fungera optimalt måste du se till att tändstiftet är rent och fungerar korrekt. Om tändstiftet är smutsigt eller skadat kan du ha problem med att starta åkgräsklipparen eller uppleva förlust av motoreffekt när du använder den.

För detta behöver du:

 • en trasa
 • en tändstiftshylsa
 • en stålborste
 • ett nytt tändstift, om ditt gamla tändstift är skadat; se till att du använder rätt typ av tändstift, beroende på motormodell för din åkgräsklippare.

Inspektera och byta tändstift:

 1. Öppna motorkåpan.
 2. Ta bort tändhatten och gör rent runt tändstiftet.
 3. Ta bort tändstiftet med en tändstiftshylsa.
 4. Inspektera tändstiftet; byt ut det om elektroderna är rundbrända eller om isolatorn är sprucken eller skadad.
 5. Om tändstiftet inte är skadat ska du rengöra det med en stålborste.
 6. Mät elektrodavståndet och se till att det är korrekt. Se bruksanvisningen för rätt elektrodavstånd. Detta kan variera beroende på din modell av åkgräsklippare.
 7. Böj sidelektroden för att justera elektrodavståndet.
 8. Sätt tillbaka tändstiftet och vrid det för hand tills den ligger an mot tändstiftssätet. FÖRSIKTIGHET! Tändstift som inte är korrekt åtdragna kan orsaka motorskada!
 9. Dra åt tändstiftet med tändstiftshylsan tills brickan sammanpressas.
 10. Dra åt ett använt tändstift ytterligare ⅛ varv, och ett nytt tändstift ytterligare ¼ varv.
 11. Sätt tillbaka tändkabelskon. FÖRSIKTIGHET! Försök inte att starta motorn med borttaget tändstift eller lossad tändkabel!
Var den här artikeln till hjälp?