Byta motorolja på åkgräsklipparen

För att din åkgräsklippare ska fungera optimalt måste du byta motorolja varje år. Bäst är att göra det innan säsongen börjar.

Så här kontrollerar du motoroljenivån

 1. Parkera produkten på plan mark och stäng av motorn.
 2. Öppna motorkåpan.
 3. Lossa mätstickan och dra upp den.
 4. Torka av oljan från mätstickan.
 5. För in mätstickan igen och dra åt den.
 6. Lossa och dra ut mätstickan och läs av oljenivån.
 7. Oljenivån ska ligga mellan markeringarna på mätstickan. Om nivån är nära ADD-markeringen ska du fylla på olja till FULL-markeringen.
 8. Fyll på olja i samma hål som mätstickan sitter i. Fyll på olja långsamt.
 9. Dra åt mätstickan ordentligt innan motorn startas. Starta och låt motorn gå på tomgång ca 30 sekunder. Stanna motorn. Vänta 30 sekunder och kontrollera oljenivån igen.

OBS! Se till att använda rekommenderad motorolja för din specifika åkgräsklippare. Om du vill ha mer information läser du i bruksanvisningen. Blanda inte olika oljetyper.

Byta motorolja

Om motorn är kall låter du motorn vara igång i 1–2 minuter innan du tappar ur motoroljan. Det gör att motoroljan är varm och lättare att tömma ur.

VARNING! Kör inte motorn i mer än 1–2 minuter innan du tappar ur motoroljan. Motoroljan blir mycket varm och kan orsaka brännskador. Låt motorn svalna innan du tappar ur motoroljan.

VARNING! Om du spiller motorolja på huden rengör du med tvål och vatten.

 1. Placera ett kärl under avtappningspluggen.
 2. Öppna plastlocken i änden på avtappningspluggen.
 3. Anslut en plastslang till avtappningspluggens ände för att förhindra spill.
 4. Vrid avtappningspluggen motsols och dra ut för att öppna den.
 5. Ta bort mätstickan.
 6. Låt oljan rinna ut i kärlet.
 7. Sätt fast avtappningspluggen.
 8. Tryck in avtappningspluggen och vrid den medurs för att stänga den.
 9. Ta bort plastslangen och sätt på locket på avtappningspluggen.
 10. Vrid oljefiltret moturs för att ta bort det.
 11. Smörj lätt på det nya oljefiltrets gummipackning med ny olja.
 12. Vrid oljefiltret medurs för hand tills gummipackningen är på plats, dra sedan åt ett halvt varv till.
 13. Häll långsamt oljan i hålet för mätstickan. Använd en olja med viskositet enligt temperaturområdena på bilden.
  VARNING: Blanda inte olika oljetyper.
 14. Starta motorn och låt den gå på tomgångsvarvtal i tre minuter.
 15. Stanna motorn och se till att inget läckage förekommer.
 16. Fyll på olja för att kompensera för den olja som ryms i det nya oljefiltret.
Var den här artikeln till hjälp?