Gräsklippare2024-05-01

Varför fylls inte en gräsuppsamlare på gräsklipparen?

När du använder gräsklipparen kanske du märker att gräsuppsamlaren på produkten inte fylls.

Det finns flera lösningar på det här problemet.

Sänk klipphöjden

Om klipphöjden på gräsklipparen är för hög fylls inte gräsuppsamlaren på produkten som den ska.

Så här ställer du in klipphöjden

VAR FÖRSIKTIG! Ställ inte in för låg klipphöjd. Knivarna kan träffa marken om gräsmattans yta inte är plan.

Klipphöjden kan justeras i flera nivåer.

Flytta klipphöjdsspaken för att höja eller sänka klipphöjden. Kontrollera att du har rätt klipphöjd för gräset, max. 1/3 av höjden.

Beroende på gräsklipparmodell kan klipphöjdsspakens konstruktion variera:

Kontrollera att klippaggregatet inte är igensatt och rensa det

Gräsuppsamlaren fylls inte som den ska om det samlas gräs, löv och skräp under gräsklipparen.

Rengöring av klippaggregatet

VARNING! Använd kraftiga handskar. Kniven är mycket vass och skärskador uppstår lätt.

VARNING! För att förhindra oavsiktlig start ska du ta bort tändkabeln från tändstiftet.

  1. Stäng av produkten.
  2. Ställ produkten på sidan med luftfiltret och tändstiftet uppåt.
    VAR FÖRSIKTIG! Om produkten placeras med luftfiltret nedåt kan motorn skadas.
  3. Rensa bort gräs och annat skräp från produktens undersida. Använd en borste för att göra detta. Spola av klippkåpans insida med vatten om det behövs. Använd inte högtryckstvätt för att rengöra produkten.
    VAR FÖRSIKTIG! Se till att produkten är torr innan du använder den.

Smutsig gräsuppsamlare

En smutsig gräsuppsamlare kan inte släppa ut luft. Detta gör att gräsuppsamlaren inte fylls på. Töm gräsuppsamlaren och fortsätt att klippa.

Var den här artikeln till hjälp?