Automower®2024-03-01

Så här skapar du en virtuell karta för Automower®-robotgräsklipparen

Gäller endast för Automower®-modeller som stöder AIM-teknologi:

Med hjälp av GPS och andra inbyggda sensorer skapar AIM-teknologin i din Automower®-robotgräsklippare en virtuell karta över din gräsmatta som heter Min gräsmatta. Du kan använda den kartan till att visa guide- och begränsningskablar och var gräsklipparen och laddstationen befinner sig i realtid. Om du har en Automower®-modell som stöder zonstyrning med AIM-teknologi kan du även skräddarsy gräsmattan med hjälp av avgränsade zoner och anpassade arbetsområden.

Krav

Så här skapar du en virtuell karta

När du har slutfört installationen av din Automower®-robotgräsklippare behöver du bara skapa ett schema och börja använda den. Gräsklipparen börjar nu klippa gräsmattan enligt schemat och samlar in data för den virtuella kartan medan den är igång. Under tiden visas ett meddelande i kartvyn om att kartan skapas.

För bästa möjliga resultat:

  • Ställ in schemat så att klipparen kan köras så mycket som möjligt under kartläggningen.
  • Ta bort tillfälliga hinder från gräsmattan, t.ex. utemöbler och leksaker när klipparen är i drift under kartläggningen.
  • Om du har avaktiverat navigering med GPS-stöd rekommenderar vi att du aktiverar detta. Detta kan göras i Automower® Connect-appen (välj Mer > Inställningar > Installation > Yttäckning) eller i klipparens display (Installation > Yttäckning).

Så här vet du att den virtuella kartan är klar

Kartan är klar inom cirka 1–2 veckor. Exakt hur lång tid det tar beror på klippschemat och din gräsmattas storlek. När den nya kartan är klar får du ett meddelande längst ned under navigering på instrumentpanelen i Automower® Connect-appen.

Så här använder du den virtuella kartan

När den virtuella kartan är klar kan du se guidekablarna och begränsningskabeln i din installation, och i kartvyn ser du var gräsklipparen och laddstationen befinner sig i realtid.

Tryck på inställningsikonen Automower Connect-inställningsikon för att växla mellan förflyttningsväg, GeoFence-radie och Satellitvy på eller av.

Zonstyrning med AIM-teknologi

Om din gräsklippare stödjer zonstyrning kan du nu börja skapa arbetsområden för att klippa en del av din gräsmatta enligt ett separat schema eller med en annan klipphöjd eller skapa avgränsade zoner för att förhindra att gräsklipparen kommer in på specifika delar av gräsmattan. Om du vill kan du låta gräsklipparen arbeta enligt sitt ordinarie schema, precis som tidigare, utan några ändringar.

Observera att schemat och inställningarna för Min gräsmatta gäller för hela gräsmattan. När klipparen arbetar enligt Min gräsmatta-schemat klipper den även inom alla arbetsområden som du har skapat. Den kommer dock aldrig att gå in i några aktiva avgränsade zoner.

AIM-teknologi och biytor

Den virtuella kartan (Min gräsmatta) som skapats med AIM-teknologi visar inga biytor och kan inte användas för att skapa arbetsområden eller avgränsade zoner i en biyta Du behöver fortfarande flytta gräsklipparen manuellt till biytan.

När du kartlägger gräsmattan kan du flytta klipparen till biytan enligt behov utan att det stör kartläggningen.

Så här uppdaterar du den virtuella kartan

Om du ändrar gräsmattan eller om din Automower®-installation för kartan av någon anledning är ofullständig eller inte matchar din gräsmatta kan du skapa en ny virtuell karta. Om den virtuella kartan som skapats av AIM-teknologi är ofullständig, kommer din Automower®-robotgräsklippare att följa gränsen och klippa hela gräsmattan när den används enligt Min gräsmatta-schemat. Men du kan inte skapa arbetsområden eller förbjudna zoner på områden som inte ingår i den virtuella kartan.

Så här uppdaterar du den virtuella kartan som skapats med AIM-teknologi

Vad händer med den virtuella kartan om jag gör en fabriksåterställning?

Den virtuella kartan (Min gräsmatta) raderas om du gör en fabriksåterställning av robotgräsklipparen. Alla skapade arbetsområden och avgränsade zoner kommer också att raderas.

Var den här artikeln till hjälp?