Automower®2024-02-11

Så här uppdaterar du den virtuella kartan som skapats med AIM-teknologi

Gäller endast för Automower®-modeller som stöder AIM-teknik:

Om du gör ändringar av gräsmattan eller installationen av begränsningskabeln efter att den virtuella kartan skapades med AIM-teknologi i Automower® robotgräsklipparen så kan du skapa en ny virtuell karta som ersätter den gamla kartan. Det gör att robotgräsklipparen startar en ny datainsamlingsfas och skapar en karta som återspeglar de ändringar du har gjort i trädgården. Det går inte att redigera den befintliga virtuella kartan manuellt.

För att skapa en ny virtuell karta måste du själv aktivera den i Automower® Connect-appen. Gräsklipparen registrerar inte automatiskt att du har gjort ändringar av gräsmattan.

Så här skapar du en ny virtuell karta

  1. Välj Karta > Min gräsmatta > Skapa ny karta i appen Automower® Connect.
  2. Tryck på Skapa ny karta för att bekräfta att du vill börja skapa den nya kartan.

Robotgräsklipparen börjar nu skapa den nya virtuella kartan så snart gräsklipparen är planerad att användas. Den ställs in som standard på klippschemat under Min gräsmatta, så ställ in efter behov. Om Min gräsmatta inte har något schema måste du skapa ett.

Under datainsamlingsfasen klipper robotgräsklipparen hela området inom den installerade begränsningskabeln. Alla arbetsområden och avgränsade zoner inaktiveras för att låta robotgräsklipparen täcka alla delar av installationen.

Det kan ta upp till 15 dagar att skapa en ny karta, beroende på den planerade klipptiden. När den nya kartan är klar ser du kartan och tidigare skapade arbetsområden och avgränsade zoner i kartvyn i Automower® Connect-appen. Kontrollera och redigera arbetsområden och avgränsade zoner för att se till att de passar den nya kartan.

För bästa möjliga resultat:

  • Ställ in schemat så att klipparen kan köras så mycket som möjligt under kartläggningen.
  • Ta bort tillfälliga hinder från gräsmattan, t.ex. utemöbler och leksaker när klipparen är i drift under kartläggningen.
  • Om du har avaktiverat navigering med GPS-stöd rekommenderar vi att du aktiverar detta. Detta kan göras i Automower® Connect-appen (välj Mer > Inställningar > Installation > Yttäckning) eller i klipparens display (Installation > Yttäckning).

Se även:

Vad är en virtuell karta och hur skapar jag en?

Var den här artikeln till hjälp?