Automower®2024-04-23

Vad är ett arbetsområde och hur skapar jag ett?

Gäller endast för Automower®-modeller som stöder AIM-teknik:

Med AIM-teknik utgör ett arbetsområde en del av din gräsmatta som kan schemaläggas separat och tilldelas en egen klipphöjd.

Schemat och klipphöjden som ställts in för arbetsområdet gäller endast för detta område och endast när gräsklipparen arbetar enligt schemat för arbetsområdet.

Hur man skapar ett arbetsområde med hjälp av AIM-teknik

 1. Gå in i Automower® Connect-appen och välj Karta.
 2. Tryck på plustecknet (+) för att skapa ett nytt kartobjekt.
 3. Välj Lägg till arbetsområde.
 4. Flytta referenspunkter för att täcka önskat område på kartan. Du kan flytta en punkt genom att trycka på den igen.
 5. Byta namn på området.
 6. Ställ in schema och klipphöjd.

För bästa möjliga resultat:

 • Se till att arbetsområdet innehåller så många referenspunkter som möjligt, t.ex. träd, öar, och långa begränsnings- och guidekabelsektioner. Detta hjälper klipparen att navigera till och från arbetsområdet.
 • På grund av AIM-teknikens noggrannhet rekommenderar vi att du placerar kanten på arbetsområdet utanför gräsmattan (minst 1,5 m) för att säkerställa att klipparen klipper gräset hela vägen till begränsningskabeln. Klipparen kommer aldrig att passera begränsningskabeln.

Exempel på ett bra arbetsområde, inklusive långa begränsnings- och guidekabelssektioner och vissa öar, och med gränsen för arbetsområdet utanför begränsningskabeln:

Bra att veta

 • Om det finns en aktiv avgränsad zon inom arbetsområdet, kommer gräsklipparen inte in i den zonen.
 • Om du bara vill att klipparen ska köras enligt inställningarna för arbetsområdet, tar du bort schemat från Min gräsmatta.
 • Om du skapar två intilliggande arbetsområden ser du till att de överlappar varandra för att säkerställa att området vid arbetsområdets gräns blir klippt.
 • Om två arbetsområden täcker samma del av gräsmattan kommer klipparen att klippa det överlappande området för båda arbetsområdena.
 • Om schemat för två arbetsområden överlappar varandra prioriterar klipparen det område som det har gått längst tid för sedan det klipptes.
Var den här artikeln till hjälp?